Logo og profilelement

Tussa har reglar for bruk av logo og profil som gjeld alle selskapa i konsernet.

Profilprogrammet vårt legg premissane for korleis vi skal framstå visuelt, og er basert på strategiske mål for konsernet. Alle selskapa i Tussakonsernet følgjer Tussa sitt profilprogram.