Produksjon
Fjell_litebanner.jpg

Kraftproduksjon

Tussa produserer 100 % fornybar energi frå regn og smeltevatn frå Sunnmørsfjella. Total kraftproduksjon i Tussa er rundt 670 GWh.

Kraftverk       
Normal prod.
Tussa
265,9
Åmela
136,2
Sørbrandal
42,6
Bjørdal
30,5
Urke
21,4
Trandal
20,9
Dale
23,2
Standal
16,4
Kopa
16,1
Viddal
14,5
Vedeld
14,8
Kolfossen
12,7
Vatne
14,0
Gjerdsvika
14,3
Draura
6,2
Dalegjerdet
4,3
Ulsteindalen
4,9
Vartdal
3,6
Bruelva
3,2
Nesset
2,2
Skår
4,8
SUM
672,7