Produksjon
Fjell_litebanner.jpg

Kraftproduksjon

Tussa produserer 100 % fornybar energi frå regn og smeltevatn frå Sunnmørsfjella. Total kraftproduksjon i Tussa er rundt 677 GWh.

Kraftverk       
Normal prod.
Tussa
262,6
Åmela
128,4
Sørbrandal
42
Bjørdal
33,1
Urke
26,8
Trandal
24,6
Dale
21,3
Standal
17,8
Kopa
17,5
Viddal
17,0
Vedeld
15,5
Kolfossen
13,8
Vatne
13,2
Gjerdsvika
13,1
Draura
6,0
Dalegjerdet
5,7
Ulsteindalen
5,7
Vartdal
3,5
Bruelva
2,7
Nesset
2,5
Skår
4,7
SUM
677,5