Ny utbygging

Utbyggingsprosjekt

Tussa har dei siste åra gjort betydelege investeringar i nye vasskraftverk og oppgraderingar av dei eldre vasskraftverka.

I 2019 starta vi bygginga av vårt nyaste vasskraftverk, Osdalen kraftverk, som sto ferdig i januar 2021.
 
Vi har i dag ingen nye vasskraftverk under utbygging, men planlegg oppgraderingar ved fleire av dei 23 vasskraftverka våre. Dette er mellom anna Ulsteindalen kraftverk, Bjørdal kraftverk, Nesset kraftverk og Vartdal kraftverk.