Nedslagsfelt
Vedeld kraftverk 

Vedeld kraftverk

Nedslagsfeltet til Vedeld kraftverk er på 11,3 km2.

Vedeld kraftverk ligg i Vanylven kommune.
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet.
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.