Nedslagsfelt
Standal kraftverk og Dalegjerdet kraftverk 

Standal kraftverk

Nedslagsfeltet til Standal kraftverk er 13 km2.

Standal kraftverk ligg på Standal i Ørsta kommune. Kraftverket ligg i same vassdrag som Dalegjerdet kraftverk, og for å utnytte vassdraget maksimalt renn vatnet frå Dalegjerdet vidare til Standal kraftverk.
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet.
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.