Nedslagsfelt
Nedslagsfelt
 
 

Ulsteindalen

Ulsteindalen kraftverk sitt nedslagsfelt er på 7,4 km2.

Meir info 
 
 
 

Nesset kraftverk

Nesset kraftverk ligg på Hareid og har eit nedslagsfelt på 4,7 km2.

Meir info 
 
 
 

Gjerdsvik kraftverk

Gjerdsvik kraftverk har eit nedslagsfelt på 12,7 km2.

Meir info 
 
 
 

Vartdal kraftverk

Nedslagsfeltet til Vartdal kraftverk er på 4,4 km2.

Meir info 
 
 
 

Dalegjerdet kraftverk

Nedslagsfeltet til Dalegjerdet kraftverk er på 4,6 km2.

Meir info 
 
 
 

Dalegjerdet kraftverk

Nedslagsfeltet til Dalegjerdet kraftverk er på 4,6 km2.

Meir info 
 
 
 

Trandal kraftverk

Nedslagsfeltet til Trandal kraftverk er 10 km2.

Meir info 
 
 
 

Urke kraftverk

Nedslagsfeltet til Urke kraftverk er 15 km2.

Meir info 
 
 
 

Viddal kraftverk

Nedslagsfeltet til Viddal kraftverk er 12,7 km2.

Meir info 
 
 
 

Draura kraftverk

Nedslagsfeltet til Draura kraftverk er på 5,4 km2.

Meir info 
 
 
 

Tussa kraftverk

Nedslagsfeltet til Tussa kraftverk er på 56,8 km2.

Meir info 
 
 
 

Kopa kraftverk

Nedslagsfeltet til Kopa kraftverk er på 40,8 km2.

Meir info 
 
 
 

Kolfossen kraftverk

Nedslagsfeltet til Kolfossen kraftverk er på 61,8 km2.

Meir info 
 
 
 

Bjørdal kraftverk

Nedslagsfeltet til Bjørdal kraftverk er på 23 km2.

Meir info 
 
 
 

Vatne kraftverk

Nedslagsfeltet til Vatne kraftverk er på 36 km2.

Meir info 
 
 
 

Dale kraftverk

Nedslagsfeltet til Dale kraftverk er 6,2 km2.

Meir info 
 
 
 

Åmela kraftverk

Nedslagsfeltet til Åmela kraftverk er på 34,2 km2.

Meir info 
 
 
 

Bruelva kraftverk

Bruelva kraftverk har eit nedslagsfelt på 6,2 km2.

Meir info 
 
 
 

Vedeld kraftverk

Nedslagsfeltet til Vedeld kraftverk er på 11,3 km2.

Meir info 
 
 
 

Sørbrandal kraftverk

Nedslagsfeltet til Sørbrandal kraftverk er på 29 km2.

Meir info 
 
 

Nedslagsfelt og magasinkapasitet i Tussa

 
Nedslagsfelt er det arealet som bidreg med vatn til eit kraftverk.

Magasin er vatn som blir regulert ved senking og oppdemming. Tussa sin totale magasinkapasitet er 0,26 TWh (milliardar kilowatt-timar). I Norden er magasinkapasiteten totalt på 120,3 TWh.