Modernisering
urke_litebanner.jpg

Modernisering

For å utnytte vasskrafta på ein driftssikker og god måte, har Tussa eit moderniseringsprogram for dei eldre kraftverka.

Ved å byte ut gamle delar og automatisere enkelte prosessar har vi auka årsproduksjonen ved ei rekkje av kraftverka våre.
 
Kraftverk
Sett i drift   
Modernisert
Tussa kraftverk
1961
1995 og 2018
Bjørdal kraftverk
1931
1977
Kolfossen kraftverk 
1931
1977
Sørbrandal kraftverk
1952
2003
Kopa kraftverk
1937
1993
Gjerdsvik kraftverk
1954
2007
Vartdal kraftverk
1934
1978
Ulsteindalen kraftverk
1917
2001