Vedeld kraftverk

Vedeld kraftverk vart sett i drift i oktober 2003. Årsproduksjon i kraftverket er på 15 GWh.

Vedeld kraftverk er eit elvekraftverk som utnyttar eit 260 m høgt fall i Vedeldselva. Nedslagsfeltet er på 11,3 km2 og omfattar Sundnesdalen og Myrkevatnet.
 
Kraftverket ligg på Rovde i Vanylven kommune. 
 
Sett i drift: 2003
Fallhøgd: 260 m
Nedslagsfelt: 11,3 km2
Normalproduksjon: 15 GWh i året
Installert effekt: 3,9 MW
 
Kart over nedslagsfelt