Vartdal kraftverk

Vartdal kraftverk vart sett i drift i 1934, modernisert i 1978 og no står det framfor ei ny modernisering. Kraftverket produserer 3,5 GWh i eit normalår.

Vartdal kraftverk er eit magasinkraftverk som ligg på Vartdal i Ørsta kommune. Utbygginga omfattar utnyttinga av Risaskarfallet.
 
Sett i drift: 1934, modernisert i 1978
Fallhøgd: 392 m
Nedslagsfelt: 4,4 km2
Normalproduksjon: 3,5 GWh i året
Installert effekt: 0,4 MW
 
Kart over nedslagsfelt