Skår kraftverk

Kraftverket vart sett i drift i januar 2015. Årsproduksjonen ved kraftverket er om lag 5 GWh.

Skår kraftverk ligg i Vanylven kommune, og Tussa har inngått avtale med grunneigaren om bygging og drift av kraftverket.
 
Sett i drift: 2015
Fallhøgd: 319 meter
Nedslagsfelt: 3,4 km2
Normalproduksjon: 5 GWh
Installert effekt: 1,4 MV