Tussa kraftverk

Tussa kraftverk er det største kraftverket i Tussa, med ein normalproduksjon på 260 GWh i året. Kraftverket vart sett i drift i 1961 og modernisert i 1995.

 
 

Åmela kraftverk

Åmela kraftverk er Tussa sitt nest største, sett i drift i 1977. Normalproduksjonen er på 132 GWh i året.  Åmela kraftverk

Sørbrandal kraftverk

Sørbrandal kraftverk vart sett i drift i 1951 og modernisert i 2003. Normalproduksjonen er på 40 GWh i året.  Sørbrandal kraftverk

Bjørdal kraftverk

Bjørdal kraftverk er eit av dei eldste kraftverka i Tussa, bygd i 1931. Kraftverket har ein normalproduksjon på 33 GWh i året.  Bjørdal kraftverk

 

Dale kraftverk

Dale kraftverk vart sett i drift i 1990, og har ein normalproduksjon på 21 GWh i året.  Dale kraftverk

Kopa kraftverk

Kopa kraftverk vart sett i drift i 1937 og har ein normalproduksjon på 17 GWh i året.  Kopa kraftverk

Vatne kraftverk

Vatne kraftverk har ein normalproduksjon på 13 GWh per år. Kraftverket vart sett i drift i 1987.  Vatne kraftverk

 

Kolfossen kraftverk

Kolfossen kraftverk er av dei eldste kraftverka i Tussa, sett i drift i 1920. Kraftverket har ein normalproduksjon på 14 GWh i året.  Kolfossen kraftverk

Vedeld kraftverk

Vedeld kraftverk vart sett i drift i oktober 2003. Årsproduksjon i kraftverket er på 15 GWh.  Vedeld kraftverk

Gjerdsvik kraftverk

Gjerdsvik kraftverk blei sett i drift i 1954 og blei modernisert i 2007. Normalproduksjonen er på 13 GWh i året.  Gjerdsvik kraftverk

 

Ulsteindalen kraftverk

Ulsteindalen kraftverk er Tussa sitt eldste kraftverk, sett i drift i 1917. Kraftverket har ein normalproduksjon på 5 GWh i året.  Ulsteindalen kraftverk

Vartdal kraftverk

Vartdal kraftverk vart sett i drift i 1934, modernisert i 1978 og no står det framfor ei ny modernisering. Kraftverket produserer 3,5 GWh i eit normalår.  Vartdal kraftverk

Nesset kraftverk

Nesset kraftverk er det minste av Tussa sine kraftverk med ein normalproduksjon på 2,5 GWh i året. Kraftverket blei sett i drift i 1947.  Nesset kraftverk

 

Trandal kraftverk

Trandal kraftverk vart sett i drift i desember 2005. Årsproduksjonen er på 25 GWh i eit normalår.  Trandal kraftverk

Urke kraftverk

Urke kraftverk blei sett i drift i 2008. Normalproduksjonen er på 35 GWh i året.  Urke kraftverk

Viddal kraftverk

Viddal kraftverk vart sett i drift i 2012. Kraftverket har ein årsproduksjon på om lag 17 GWh.
 Viddal kraftverk

 

Standal kraftverk

Standal kraftverk vart sett i drift i 2012. Kraftverket har ein årsproduksjon på om lag 18 GWh.
 Standal kraftverk

Dalegjerdet kraftverk

Dalegjerdet kraftverk vart sett i drift i 2012. Kraftverket har ein normalproduksjon på 6 GWh i året.  Dalegjerdet kraftverk

Draura kraftverk

Draura kraftverk blei sett i drift 7. februar 2013. Produksjonen ved kraftverket er 6 GWh i eit normalår.  Draura kraftverk

 

Ørsta Eldhus

Ørsta Eldhus vart sett i drift i 2011. Fullt utbygd vil Ørsta Eldhus levere rundt 10 GWh varme i året, hovudsakleg ved forbrenning av fils frå reint treverk og skogsvirke.  Ørsta Eldhus

Bruelva kraftverk

Bruelva kraftverk vart sett i drift 24. september 2014. Årsproduksjon ved kraftverket er 3 GWh.  Bruelva kraftverk

Skår kraftverk

Kraftverket vart sett i drift i januar 2015. Årsproduksjonen ved kraftverket er om lag 5 GWh.  Skår kraftverk

 

Tenneelva kraftverk

Tenneelva kraftverk vart sett i drift i 2018. Årsproduksjon ved kraftverket er 10,5 GWh.  Tenneelva kraftverk

Osdalen kraftverk

Osdalen kraftverk har ein normalproduksjon på 16 GWh per år. Kraftverket vart sett i drift i 2021.  Osdalen kraftverk