Alternativ energi

Alternativ energi

Tussa deltek i nybrotsarbeidet med alternative energikjelder i samarbeid med ulike aktørar.

Waves4Power

Tussa har konsesjon for testanlegg for bølgjekraftverk utanfor Runde, og fleire anlegg har vorte testa ut der. I 2016 sette Waves4Power ut sitt testanlegg, og i 2017 vart anlegget kopla til kraftnettet på land. Waves4Power har løyve til å teste anlegget i tre år.

 

Ørsta Eldhus

I 2011 sette Tussa i drift det første større biobrenselanlegget på søre Sunnmøre. Ørsta Eldhus ligg på Mosflata i Ørsta og leverer varme til ei rekkje verksemder i Ørsta sentrum. Varmen kjem frå forbrenning av flis, lokalt produsert av Fjordane Bioenergi AS. Ørsta Eldhus produserer 10 GWh i året.