Ulsteindalen kraftverk

Ulsteindalen kraftverk er Tussa sitt eldste kraftverk, sett i drift i 1917. Kraftverket har ein normalproduksjon på 5 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Gjerdsvik kraftverk

Gjerdsvik kraftverk blei sett i drift i 1954 og blei modernisert i 2007. Normalproduksjonen er på 13 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Sørbrandal kraftverk

Sørbrandal kraftverk vart sett i drift i 1951 og modernisert i 2003. Normalproduksjonen er på 40 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Vedeld kraftverk

Vedeld kraftverk vart sett i drift i oktober 2003. Årsproduksjon i kraftverket er på 15 GWh.

Meir info 
 
 
 

Nesset kraftverk

Nesset kraftverk er det minste av Tussa sine kraftverk med ein normalproduksjon på 2,5 GWh i året. Kraftverket blei sett i drift i 1947.

Meir info 
 
 
 

Vartdal kraftverk

Vartdal kraftverk vart sett i drift i 1934, modernisert i 1978 og no står det framfor ei ny modernisering. Kraftverket produserer 3,5 GWh i eit normalår.

Meir info 
 
 
 

Standal kraftverk

Standal kraftverk vart sett i drift i 2012. Kraftverket har ein årsproduksjon på om lag 18 GWh.

Meir info 
 
 
 

Dalegjerdet kraftverk

Dalegjerdet kraftverk vart sett i drift i 2012. Kraftverket har ein normalproduksjon på 6 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Trandal kraftverk

Trandal kraftverk vart sett i drift i desember 2005. Årsproduksjonen er på 25 GWh i eit normalår.

Meir info 
 
 
 

Urke kraftverk

Urke kraftverk blei sett i drift i 2008. Normalproduksjonen er på 35 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Viddal kraftverk

Viddal kraftverk vart sett i drift i 2012. Kraftverket har ein årsproduksjon på om lag 17 GWh.

Meir info 
 
 
 

Draura kraftverk

Draura kraftverk blei sett i drift 7. februar 2013. Produksjonen ved kraftverket er 6 GWh i eit normalår.

Meir info 
 
 
 

Kopa kraftverk

Kopa kraftverk vart sett i drift i 1937 og har ein normalproduksjon på 17 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Kolfossen kraftverk

Kolfossen kraftverk er av dei eldste kraftverka i Tussa, sett i drift i 1920. Kraftverket har ein normalproduksjon på 14 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Bjørdal kraftverk

Bjørdal kraftverk er eit av dei eldste kraftverka i Tussa, bygd i 1931. Kraftverket har ein normalproduksjon på 33 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Vatne kraftverk

Vatne kraftverk har ein normalproduksjon på 13 GWh per år. Kraftverket vart sett i drift i 1987.

Meir info 
 
 
 

Ørsta Eldhus

Ørsta Eldhus vart sett i drift i 2011. Fullt utbygd vil Ørsta Eldhus levere rundt 10 GWh varme i året, hovudsakleg ved forbrenning av fils frå reint treverk og skogsvirke.

Meir info 
 
 
 

Dale kraftverk

Dale kraftverk vart sett i drift i 1990, og har ein normalproduksjon på 21 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Åmela kraftverk

Åmela kraftverk er Tussa sitt nest største, sett i drift i 1977. Normalproduksjonen er på 132 GWh i året.

Meir info 
 
 
 

Bruelva kraftverk

Bruelva kraftverk vart sett i drift 24. september 2014. Årsproduksjon ved kraftverket er 3 GWh.

Meir info 
 
 
 

Tussa kraftverk

Tussa kraftverk er det største kraftverket i Tussa, med ein normalproduksjon på 260 GWh i året. Kraftverket vart sett i drift i 1961 og modernisert i 1995.

Meir info 
 
 
 

Skår kraftverk

Kraftverket vart sett i drift i januar 2015. Årsproduksjonen ved kraftverket er om lag 5 GWh.

Meir info 
 
 
 

Tenneelva kraftverk

Tenneelva kraftverk vart sett i drift i 2018. Årsproduksjon ved kraftverket er 10,5 GWh.

Meir info 
 
 
 

Osdalen kraftverk

Osdalen kraftverk har ein normalproduksjon på 16 GWh per år. Kraftverket vart sett i drift i 2021.

Meir info 
 
 

Med kraft til å skape

All kraft frå Tussa er fornybar. I dag eig og driv Tussa 23 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg.

Tussa sine vasskraftverk har ein samla gjennomsnittleg produksjonskapasitet på om lag 700 GWh i året. Det er nok til å forsyne over 30 000 gjennomsnittshushald med straum i eit år. Kraftverka er geografisk spreidde over heile søre Sunnmøre.