Aktuelt og media
18.01.2016

Straumens dag

Straum gir oss lys, varme og opplevingar døgnet rundt - heile året. Straum er viktig i dag, og blir enda viktigare i morgon. Difor markerer vi Straumens dag både i Noreg og resten av Norden 23. januar.  Straumens dag

 
21.12.2015

Tussa byggjer ut fiber til Ringstaddalen

Stort lokalt engasjement og dugnadsvilje gir fiber til Ringstaddalen i Ulstein. Ringstaddalen vert pilotfelt for Tussa sin nye dugnadsfiber-modell, der utbygginga er eit samarbeid mellom innbyggjarane og Tussa.  Tussa byggjer ut fiber til Ringstaddalen

 
15.12.2015

Stor energileiing-kontrakt for Enøk-senteret

Enøk-senteret skal levere energileiing og enøk-rådgjeving til Asko sine 13 lager i Noreg. - Ei viktig kontrakt for oss, seier dagleg leiar Paul Rune Ingebrigtsen.  Stor energileiing-kontrakt for Enøk-senteret

 
02.12.2015

25 år i Tussa

Anne Berit Madsen og Johnny Hundsnes har jobba i Tussa i 25 år. Laurdag 28. november vart dei heidra med gullklokke for innsatsen sin.  25 år i Tussa

 
12.10.2015

Resultat 2. tertial 2015

Tussakonsernet har eit driftsresultat på 68,4 mill. kr pr 2. tertial 2015. Det er ein auke på om lag 10 mill. kr i forhold til same periode i fjor.  Resultat 2. tertial 2015

 
01.10.2015

Krafttaket er avslutta og her er resultatet!

Gode gjerningar skapte stort engasjement og mykje glede i Krafttaket 2015  Krafttaket er avslutta og her er resultatet!

 
11.09.2015

Vellukka energikonferanse

Over 30 bedrifter frå Sunnmøre deltok på Tussa energikonferanse torsdag. Eit vellukka arrangement med tid til både fagleg og sosialt påfyll.  Vellukka energikonferanse

 
11.09.2015

Meir effektivt vedlikehald av kraftnettet

Innføringa av smarte straummålarar er den største moderniseringa av straumnettet på over 100 år. I tillegg til å gi kundane betre oversikt og kontroll på eige kraftforbruk, betyr den nye teknologien at nettselskapa enklare kan finne feil i nettet og rette feila raskare.  Meir effektivt vedlikehald av kraftnettet