04.06.2019

Vellukka Lindbak Expo

Det er tredje året Tussa samarbeider med Lindbak og Reklameservice om kundearrangementet Lindbak Expo. I år var over 200 påmeldt til arrangementet i Molde.  Vellukka Lindbak Expo

 
30.04.2019

Årsrapport 2018

30. april vart det halde ordinær generalforsamling i Tussa. Årsmeldinga og rekneskapen for 2018 vart godkjent utan merknader.  Årsrapport 2018

 
26.04.2019

Tussa har Noregs beste kundesenter

Tussa sitt kundesenter er kåra til best i test innanfor kategorien energi. Førsteprisen vart delt ut under Call Center-dagane 25. april.  Tussa har Noregs beste kundesenter

 
12.04.2019

Tussa med årsresultat på 56,2 mill. kr

Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innanfor alle forretningsområda. Det har vore få driftsavbrot innan både energi og breiband.  Tussa med årsresultat på 56,2 mill. kr

 
29.03.2019

Tussa inviterer til gratis temakveld med Barnevakten

Korleis lære barn å ta smarte val på nett, mobil og i spel? Det er tema når Tussa inviterer foreldre og barn til temakveld om barn og mediebruk.  Tussa inviterer til gratis temakveld med Barnevakten

 
29.03.2019

Tussa lanserer e-sportliga

Tussaligaen skal samle spelinteressert ungdom og vaksne på søre Sunnmøre.  Tussa lanserer e-sportliga

 
27.03.2019

Acel flyttar til Tussa datasenter

Frå 1. april vil alle serverane til Acel køyre i Tussa sitt miljøvenlege datasenter i Ørsta.  Acel flyttar til Tussa datasenter

 
08.03.2019

Tussa støttar kultur og idrett

Tussa har fordelt sponsormidlane for 2019. I år vart midlane fordelte på totalt 139 lag og organisasjonar på søre Sunnmøre.
 Tussa støttar kultur og idrett