21.02.2019

Fiberkunde nr. 10 000!

Tysdag 19.februar vart fiber installert hos 72 år gamle Jostein Hanebrekke, vår kunde nr. 10 000. Under installasjonen vart Jostein og Martha Hanebrekke overraska med ein togmarsj frå Tussa utanfor heimen sin. Han fekk mellom anna kake, blomar, Tussa-eldsjelcaps og bag, og han fekk gratis internett og TV frå Tussa ut året.  Fiberkunde nr. 10 000!

 
11.02.2019

Feilutsendte stadfestingar

I løpet av helga har systemleverandøren vår gjort nokre endringar i systemet vårt i samband med Elhub som skal settast i drift 18.02.2019. Dette har dessverre generert utsending av stadfestingar som kundane allereie har fått tidligare.

Vi beklagar denne feilen og de kan sjå vekk frå stadfestingane de har mottatt.  Feilutsendte stadfestingar

 
29.01.2019

Difor er straumprisen uvanleg høg

Straumprisane har vore uvanleg høge det siste halvåret. Mange lurar på kvifor det vart slik og kva vi kan vente oss utover vinteren. Her er svar på nokre av dei vanlegaste spørsmåla.  Difor er straumprisen uvanleg høg

 
18.12.2018

Tussa byggjer fiber på Flø

Flø-buarane har over lengre tid signalisert stort behov for eit betre og meir framtidsretta breibandsnett. På nyåret startar Tussa utbygging av fiber til grenda.
 Tussa byggjer fiber på Flø

 
11.12.2018

Tussa sel aksjar i Istad

Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.  Tussa sel aksjar i Istad

 
04.12.2018

Ungdommar med kraftkunst

I kunstprosjektet NoDå arbeider seks lokale ungdommar med temaet vatn og energi. Volda og Ørsta Kunstlag er eit av ti norske kunstlag som deltek i prosjektet, og Tussa er med på laget som sponsor.  Ungdommar med kraftkunst

 
23.11.2018

Søk om sponsormidlar

Tussa er stolt støttespelar til små og store lag og organisasjonar på søre Sunnmøre og Hornindal. Søk om sponsormidlar innan 15. januar.  Søk om sponsormidlar

 
22.11.2018

Ny kalender med naturfoto frå Sunnmøre

Denne veka sender vi ut kalender for 2019 til alle straum- og breibandskundane våre. Kalenderen er illustrert med flotte naturfoto frå søre Sunnmøre, tatt av lokale fotografar.  Ny kalender med naturfoto frå Sunnmøre