20.12.2019

Fiber til Vågsholmen

Ein sjøkabel under hamna i Fosnavåg sikrar Vågsholmen fiber til jul.  Fiber til Vågsholmen

 
04.11.2019

Første plusskunde på solstraum

Når Hareid Group sitt solcellepanel produserer meir straum enn dei nyttar sjølv, kjøper Tussa overskotskrafta. Den nye plusskundeavtalen mellom selskapa inneheld både ei leveringsavtale på straum frå Tussa, og ei avtale om at Tussa kjøper overskotskrafta som Hareid Group produserer på solcelleanlegget sitt.  Første plusskunde på solstraum

 
31.10.2019

Tussa og Sykkylven Energi inngår fiberavtale

Tussa og Sykkylven Energi samarbeider om å levere eit fiberbasert aksessnett til Telia sine mobilmaster i Sykkylven. Avtalen er del av Telia sitt arbeid med å forsterke den norske mobilnettinfrastrukturen.  Tussa og Sykkylven Energi inngår fiberavtale

 
30.10.2019

Stor jubileumsfest i Ørstahallen

Laurdag 26. oktober markerte vi at Tussa feirar 70 år i år. Alle som ønskte å vere med på feiringa kunne bestille gratis billett til arrangementet.  Stor jubileumsfest i Ørstahallen

 
04.10.2019

Godt tertial for Tussa

Høgare produksjonsvolum, høgare oppnådd kraftpris og lågare andre driftskostnader er hovudårsaka til det gode resultatet i Tussa 2. tertial 2019. Rekneskapen pr. 2. tertial syner eit driftsresultat på 129,4 mill. kr, som er ei auke på 92,8 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2018.  Godt tertial for Tussa

 
02.10.2019

Inviterer til folkefest i Ørstahallen

Eit spennande industrieventyr gjennom 70 år. Tussa jubilerer og 26. oktober inviterer vi til stor folkefest i Ørstahallen. Velkommen!  Inviterer til folkefest i Ørstahallen

 
26.09.2019

Ørsta byggjer fiber på dugnad

Tussa samarbeider tett med innbyggjarane no når Follestaddalen, Hovdenakk, Vatne, øvre del av Bondalen, Vartdal og Barstadvika skal få fiber. I mindre tettbygde strøk er dugnadsfiber ei god løysing. Ved at Tussa og grenda inngår eit spleiselag får dei fiberen raskt fram.  Ørsta byggjer fiber på dugnad

 
09.09.2019

Tussa med høgaktuell energikonferanse

Vindkraft, vasskraft og kjernekraft var noko av innhaldet på Tussa si energikonferanse torsdag. Årets konferanse var nummer sju i rekkja, og sette søkjelyset på dagsaktuelle tema som IT-sikkerheit, fornybar energi, kraftprisar og miljø.  Tussa med høgaktuell energikonferanse