21.10.2020

Korleis blir kraftprisane framover?

Det var hovudtema då Tussa og Fjord Energi inviterte småkraftbransjen til fagleg oppdatering på Småkraftseminar denne veka. 2020 har vore eit år med rekordlåge kraftprisar. Vil det vare?  Korleis blir kraftprisane framover?

 
20.10.2020

Resultat for Tussakonsernet 2. tertial 2020

Konsernet leverer betre resultat enn frykta i mars då koronapandemien sette inn for alvor i Noreg. Konsernet har ein reduksjon i driftsresultatet på 46,1 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2019. Hovudårsaka til denne reduksjonen er lågare kraftpris, som gir lågt resultat for kraftproduksjon. Dei andre dotterselskapa og Mørenett AS viser positiv resultatutvikling samanlikna med same periode i 2019.  Resultat for Tussakonsernet 2. tertial 2020

 
12.10.2020

Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

Tussa og Volda kommune har inngått ein avtale som gir innbyggjarar og bedrifter på strekninga frå Hjartåbygda til Kalvatn og Osdalen tilbod om fiber. Så langt har 110 personar bestilt fiber.  Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

 
23.09.2020

Sju skular får støtte til nettvettføredrag

Sju skular på søre Sunnmøre har fått støtte til nettvettføredrag med Barnevakten. Neste søknadsfrist er 31. januar 2021.  Sju skular får støtte til nettvettføredrag

 
15.09.2020

Get har blitt til Telia

Er du digital-tv-kunde hos oss slepp du sjølvsagt å gjere noko sjølv. Du får framleis det mest fleksible og innhaldsrike TV- og strøymetilbodet i Noreg.  Get har blitt til Telia

 
29.05.2020

Nye dammar i Ulsteindalen

Tussa Energi er i gang med å ruste opp dammane i Ulsteindalen kraftverk. I Litlevatnet skal det støyapst heilt ny dam, og i Mosvatnet skal den eksisterande fyllingsdammen omarbeidast. Dette blir gjort for å stette nye krav til flaumsikring frå Olje- og energidepartementet.  Nye dammar i Ulsteindalen

 
12.05.2020

17. mai-sendinga på eigen TV-kanal

Bebuarar på omsorgsbustader, sjukeheimar og sjukehus kan følgje Tussa si direktesending 17. mai på TV. Slik når sendinga, som primært blir vist på Facebook og YouTube, ut til enda fleire.  17. mai-sendinga på eigen TV-kanal

 
08.05.2020

Vinnar av kundeserviceprisen 2020

Hurra! Tussa har igjen vunne prisen for å ha beste kundeservice i Noreg i kategorien energi. Tussa vann også denne gjeve kundeserviceprisen i 2017 og i 2019.  Vinnar av kundeserviceprisen 2020