25.11.2020

IT-tenester til Fora Form i tre nye år

Fora Form har vore totalkunde på straum, internett og IT-tenester hos Tussa i over 11 år. 6. november signerte dei ei ny treårsavtale om leveranse av IT-tenester og internett.  IT-tenester til Fora Form i tre nye år

 
05.11.2020

Ny bok: Krafttaket på Bjørke

I høve 60-årsjubileet til Tussa kraftverk har forfattar og historikar Jon Hustad skrive bok om krafttaket på Bjørke. For første gong vert mennene og kvinnene som bygde Tussa kraftverk og henta vatnet, intervjua. Dei fortel om alt det artige og kjekke, men dei fortel òg om dei fæle ulukkene. 11 menn døydde under utbygginga.  Ny bok: Krafttaket på Bjørke

 
02.11.2020

9 av 10 på søre Sunnmøre kan kople seg til fibernettet

- Vi ønskjer å få fiber fram til fleire, seier Tussa, som ikkje vil stoppe utbygginga enno.  9 av 10 på søre Sunnmøre kan kople seg til fibernettet

 
27.10.2020

Tussaligaen open for påmelding

Tussaligaen skal samle spelinteressert ungdom og vaksne på søre Sunnmøre. No er det opna for påmelding til andre sesong.  Tussaligaen open for påmelding

 
21.10.2020

Korleis blir kraftprisane framover?

Det var hovudtema då Tussa og Fjord Energi inviterte småkraftbransjen til fagleg oppdatering på Småkraftseminar denne veka. 2020 har vore eit år med rekordlåge kraftprisar. Vil det vare?  Korleis blir kraftprisane framover?

 
20.10.2020

Resultat for Tussakonsernet 2. tertial 2020

Konsernet leverer betre resultat enn frykta i mars då koronapandemien sette inn for alvor i Noreg. Konsernet har ein reduksjon i driftsresultatet på 46,1 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2019. Hovudårsaka til denne reduksjonen er lågare kraftpris, som gir lågt resultat for kraftproduksjon. Dei andre dotterselskapa og Mørenett AS viser positiv resultatutvikling samanlikna med same periode i 2019.  Resultat for Tussakonsernet 2. tertial 2020

 
12.10.2020

Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

Tussa og Volda kommune har inngått ein avtale som gir innbyggjarar og bedrifter på strekninga frå Hjartåbygda til Kalvatn og Osdalen tilbod om fiber. Så langt har 110 personar bestilt fiber.  Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

 
05.10.2020

Tussa tek i bruk kunstig intelligens i kraftproduksjonen

Tussa har vore med å utvikle ein modell som brukar maskinlæringsteknologi for å forutsjå produksjonen i uregulerte vasskraftverk. Standal kraftverk har vore pilotkraftverk for modellen, som fungerer så godt at han no er teke i bruk på Tussa sine elvekraftverk.  Tussa tek i bruk kunstig intelligens i kraftproduksjonen