09.12.2020

Digital energikonferanse

Velkommen til digital energikonferanse. Lær meir om kraftprisutviklinga fram mot 2030, og om korleis Fora Form satsar på god design, berekraft og miljø i møbelproduksjonen sin.  Digital energikonferanse

 
08.12.2020

Tussa styrkar satsinga på IT-sikkerheit og Microsoft 365

Tussa IKT har ambisjonar om å vere Nordvestlandet sitt største IKT-miljø, og selskapet vil no tilsetje fleire nye medarbeidarar innanfor dei strategiske satsingsområda IT-sikkerheit og skytenester frå Microsoft. Dette er tenester det er stort behov for i marknaden.  Tussa styrkar satsinga på IT-sikkerheit og Microsoft 365

 
26.11.2020

Digital adventskonsert frå Tussa og Grimstadkoret

I samarbeid med Grimstadkoret gir Tussa deg ein adventskonsert rett heim i stova. Kvar søndag i advent blir ein ny songvideo sendt på TV-kanal 171 og på Tussa si Facebook-side.  Digital adventskonsert frå Tussa og Grimstadkoret

 
25.11.2020

VM i fornybar energi

Fornybarnæringa i Noreg meiner klimaomstillinga går for sakte, og lanserer difor VM i fornybar energi. I front av meisterskapen står verda sin beste fotballspelar, Ada Hegerberg, som ønskjer å bidra i kampen for ei meir berekraftig framtid.  VM i fornybar energi

 
25.11.2020

IT-tenester til Fora Form i tre nye år

Fora Form har vore totalkunde på straum, internett og IT-tenester hos Tussa i over 11 år. 6. november signerte dei ei ny treårsavtale om leveranse av IT-tenester og internett.  IT-tenester til Fora Form i tre nye år

 
05.11.2020

Ny bok: Krafttaket på Bjørke

I høve 60-årsjubileet til Tussa kraftverk har forfattar og historikar Jon Hustad skrive bok om krafttaket på Bjørke. For første gong vert mennene og kvinnene som bygde Tussa kraftverk og henta vatnet, intervjua. Dei fortel om alt det artige og kjekke, men dei fortel òg om dei fæle ulukkene. 11 menn døydde under utbygginga.  Ny bok: Krafttaket på Bjørke

 
02.11.2020

9 av 10 på søre Sunnmøre kan kople seg til fibernettet

- Vi ønskjer å få fiber fram til fleire, seier Tussa, som ikkje vil stoppe utbygginga enno.  9 av 10 på søre Sunnmøre kan kople seg til fibernettet

 
27.10.2020

Tussaligaen open for påmelding

Tussaligaen skal samle spelinteressert ungdom og vaksne på søre Sunnmøre. No er det opna for påmelding til andre sesong.  Tussaligaen open for påmelding