13.03.2020

Høg beredskap for IKT og kraftproduksjon

Tussa har sett i verk ei rekkje tiltak for å sikre kraftproduksjonen og leveransen av breiband og IT-løysingar i ei tid der straum og digitale kommunikasjonsløysingar er svært viktig.  Høg beredskap for IKT og kraftproduksjon

 
11.03.2020

Viktig informasjon til kundane våre

Det er eit felles ansvar å hindre spreiing av koronaviruset. Vi følgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet og oppmodar kundane våre om å kontakte oss på telefon, e-post eller chat framfor personleg oppmøte.  Viktig informasjon til kundane våre

 
04.03.2020

Tussa byggjer ut fiber på Leknes, Urke og Øye

Tussa og Ørsta kommune har inngått ein avtale om å byggje ut fiber på Leknes, Urke og Øye. Ørsta kommune har søkt og fått tilskot på 3 millionar kroner frå den statlege tilskotsordninga for fiberutbygging. Saman med kommunale midlar utgjer dette eit bidrag på 3, 24 millionar kroner for å realisere utbygginga.  Tussa byggjer ut fiber på Leknes, Urke og Øye

 
26.02.2020

Tussa sponsar Karsten Warholm International

Tussa er stolt støttespelar av Karsten Warholm International som går av stabelen fredag 28.februar i Ulsteinhallen. Stemnet samlar alt frå eliteutøvarar til regionale og lokale talent, og er ei stor hending for friidrettsmiljøet på Sunnmøre.  Tussa sponsar Karsten Warholm International

 
14.02.2020

Tussa IKT sertifisert til ISO 27001

Tussa IKT har sertifisert seg innanfor ISO 27001, ein leiande standard for informasjonssikkerheit. Sertifikatet stadfestar at Tussa IKT har gode system og rutinar for informasjonssikkerheit, og for å avdekke og stoppe digitale trugslar.  Tussa IKT sertifisert til ISO 27001

 
05.02.2020

Sommarjobb i Tussa

Tussa søkjer etter ferievakarar for sommaren 2020.  Sommarjobb i Tussa

 
30.01.2020

Safer Internet Day

Safer Internet Day blir markert 11. februar i svært mange land kvart år. Hensikta er å spreie informasjon om korleis nettet kan bli tryggare og betre for barn og unge. I Noreg blir dagen markert av mellom anna Medietilsynet, Barnevakten og Datatilsynet, som held ulike seminar om temaet. Vi som bur på Sunnmøre kan følgje arrangementa frå godstolen, for dei blir strøyma. Her finn du lenke til og meir informasjon om seminara.  Safer Internet Day

 
30.01.2020

Tussa forlenger sponsoravtalen med ØIL Fotball

Tussa og Ørsta IL Fotball har signert sponsoravtale for tre nye år.  Tussa forlenger sponsoravtalen med ØIL Fotball