30.10.2019

Stor jubileumsfest i Ørstahallen

Laurdag 26. oktober markerte vi at Tussa feirar 70 år i år. Alle som ønskte å vere med på feiringa kunne bestille gratis billett til arrangementet.  Stor jubileumsfest i Ørstahallen

 
04.10.2019

Godt tertial for Tussa

Høgare produksjonsvolum, høgare oppnådd kraftpris og lågare andre driftskostnader er hovudårsaka til det gode resultatet i Tussa 2. tertial 2019. Rekneskapen pr. 2. tertial syner eit driftsresultat på 129,4 mill. kr, som er ei auke på 92,8 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2018.  Godt tertial for Tussa

 
02.10.2019

Inviterer til folkefest i Ørstahallen

Eit spennande industrieventyr gjennom 70 år. Tussa jubilerer og 26. oktober inviterer vi til stor folkefest i Ørstahallen. Velkommen!  Inviterer til folkefest i Ørstahallen

 
30.09.2019

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis breibandskundane våre ser på Tussa. I byrjinga av oktober vil Sentio Research difor sende ut ei undersøking på e-post, der vi stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post

 
26.09.2019

Ørsta byggjer fiber på dugnad

Tussa samarbeider tett med innbyggjarane no når Follestaddalen, Hovdenakk, Vatne, øvre del av Bondalen, Vartdal og Barstadvika skal få fiber. I mindre tettbygde strøk er dugnadsfiber ei god løysing. Ved at Tussa og grenda inngår eit spleiselag får dei fiberen raskt fram.  Ørsta byggjer fiber på dugnad

 
09.09.2019

Tussa med høgaktuell energikonferanse

Vindkraft, vasskraft og kjernekraft var noko av innhaldet på Tussa si energikonferanse torsdag. Årets konferanse var nummer sju i rekkja, og sette søkjelyset på dagsaktuelle tema som IT-sikkerheit, fornybar energi, kraftprisar og miljø.  Tussa med høgaktuell energikonferanse

 
05.09.2019

Ver med på årets Krafttak

Tussa deler ut 100 000 kroner til lag og organisasjonar som ønskjer å gjere noko bra for andre! Gjennom Krafttaket oppmodar vi skuleklasser, kor, idrettslag og andre lag og organisasjonar om å gjere ei god gjerning. Tussa vel ut dei 10 beste bidraga, og dei går vidare i konkurransen Krafttaket.  Ver med på årets Krafttak

 
04.09.2019

Telia og Tussa inngår fiberavtale

Telia inngår fiberavtale med Tussa, der Tussa leverer eit robust, fiberbasert aksessnett til Telia sitt mobilnett på søre Sunnmøre. Avtalen styrkjer Telia sin ambisjon om å gjere den norske mobilnettinfrastrukturen meir robust.  Telia og Tussa inngår fiberavtale