14.01.2021

Osdalen kraftverk er sett i drift

Meir miljøvennleg kraft frå Sunnmøre. Tussa har sett i drift sitt 23. vasskraftverk. Osdalen kraftverk vil ha ein gjennomsnittleg årsproduksjon på 16 GWh, som er straum til om lag 800 husstandar i eitt år.  Osdalen kraftverk er sett i drift

 
08.01.2021

Inn i det nye året med meir normale spotprisar for vinteren

Det blei ein pangstart på det nye året, med ei kraftig auke i spotprisane i Noreg. Spotprisen har meir enn dobla seg i forhold til prisane vi såg i desember. Framtidsutsiktene tilseier likevel at vi truleg vil sjå ein nedgang i prisane dei neste vekene.  Inn i det nye året med meir normale spotprisar for vinteren

 
08.01.2021

Vi har fått med Sognekraft på laget!

Kraftkonserna Tussa, SFE og Tafjord starta hausten 2020 eit samarbeid om framtidig straumsal i eit nytt felleseigd selskap. No tiltrer Sognekraft partnarskapen, og blir ny deleigar i lag med dei tre andre. Med over 100 000 straumkundar og ambisjonar om vekst, tek vi opp konkurransen med dei store aktørane i marknaden.  Vi har fått med Sognekraft på laget!

 
16.12.2020

Øystein Vikingsen Fauske tilsett som adm. direktør i nytt energiselskap

Dei tre energikonserna TAFJORD, SFE og Tussa har tilsett Øystein Vikingsen Fauske som administrerande direktør i det nye selskapet som skal drive straumsal til privat- og bedriftsmarknaden. Fauske kjem frå stillinga som konserndirektør for digitalisering, HR og produktutvikling i Ekornes.  Øystein Vikingsen Fauske tilsett som adm. direktør i nytt energiselskap

 
09.12.2020

Digital energikonferanse

Velkommen til digital energikonferanse. Lær meir om kraftprisutviklinga fram mot 2030, og om korleis Fora Form satsar på god design, berekraft og miljø i møbelproduksjonen sin.  Digital energikonferanse

 
08.12.2020

Tussa styrkar satsinga på IT-sikkerheit og Microsoft 365

Tussa IKT har ambisjonar om å vere Nordvestlandet sitt største IKT-miljø, og selskapet vil no tilsetje fleire nye medarbeidarar innanfor dei strategiske satsingsområda IT-sikkerheit og skytenester frå Microsoft. Dette er tenester det er stort behov for i marknaden.  Tussa styrkar satsinga på IT-sikkerheit og Microsoft 365

 
26.11.2020

Digital adventskonsert frå Tussa og Grimstadkoret

I samarbeid med Grimstadkoret gir Tussa deg ein adventskonsert rett heim i stova. Kvar søndag i advent blir ein ny songvideo sendt på TV-kanal 171 og på Tussa si Facebook-side.  Digital adventskonsert frå Tussa og Grimstadkoret

 
25.11.2020

VM i fornybar energi

Fornybarnæringa i Noreg meiner klimaomstillinga går for sakte, og lanserer difor VM i fornybar energi. I front av meisterskapen står verda sin beste fotballspelar, Ada Hegerberg, som ønskjer å bidra i kampen for ei meir berekraftig framtid.  VM i fornybar energi