21.10.2020

Korleis blir kraftprisane framover?

Det var hovudtema då Tussa og Fjord Energi inviterte småkraftbransjen til fagleg oppdatering på Småkraftseminar denne veka. 2020 har vore eit år med rekordlåge kraftprisar. Vil det vare?  Korleis blir kraftprisane framover?

 
20.10.2020

Resultat for Tussakonsernet 2. tertial 2020

Konsernet leverer betre resultat enn frykta i mars då koronapandemien sette inn for alvor i Noreg. Konsernet har ein reduksjon i driftsresultatet på 46,1 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2019. Hovudårsaka til denne reduksjonen er lågare kraftpris, som gir lågt resultat for kraftproduksjon. Dei andre dotterselskapa og Mørenett AS viser positiv resultatutvikling samanlikna med same periode i 2019.  Resultat for Tussakonsernet 2. tertial 2020

 
12.10.2020

Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

Tussa og Volda kommune har inngått ein avtale som gir innbyggjarar og bedrifter på strekninga frå Hjartåbygda til Kalvatn og Osdalen tilbod om fiber. Så langt har 110 personar bestilt fiber.  Fibersamarbeid mellom Tussa og Volda kommune

 
05.10.2020

Tussa tek i bruk kunstig intelligens i kraftproduksjonen

Tussa har vore med å utvikle ein modell som brukar maskinlæringsteknologi for å forutsjå produksjonen i uregulerte vasskraftverk. Standal kraftverk har vore pilotkraftverk for modellen, som fungerer så godt at han no er teke i bruk på Tussa sine elvekraftverk.  Tussa tek i bruk kunstig intelligens i kraftproduksjonen

 
23.09.2020

Sju skular får støtte til nettvettføredrag

Sju skular på søre Sunnmøre har fått støtte til nettvettføredrag med Barnevakten. Neste søknadsfrist er 31. januar 2021.  Sju skular får støtte til nettvettføredrag

 
17.09.2020

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis breibandskundane våre ser på Tussa. I midten av september vil Sentio Research difor sende ut ei undersøking på e-post, der vi stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post

 
15.09.2020

Get har blitt til Telia

Er du digital-tv-kunde hos oss slepp du sjølvsagt å gjere noko sjølv. Du får framleis det mest fleksible og innhaldsrike TV- og strøymetilbodet i Noreg.  Get har blitt til Telia

 
06.07.2020

Sommar og lynskadar

Du kan redusere risikoen for lynskadar med enkle tiltak.  Sommar og lynskadar