29.05.2020

Nye dammar i Ulsteindalen

Tussa Energi er i gang med å ruste opp dammane i Ulsteindalen kraftverk. I Litlevatnet skal det støyapst heilt ny dam, og i Mosvatnet skal den eksisterande fyllingsdammen omarbeidast. Dette blir gjort for å stette nye krav til flaumsikring frå Olje- og energidepartementet.  Nye dammar i Ulsteindalen

 
12.05.2020

17. mai-sendinga på eigen TV-kanal

Bebuarar på omsorgsbustader, sjukeheimar og sjukehus kan følgje Tussa si direktesending 17. mai på TV. Slik når sendinga, som primært blir vist på Facebook og YouTube, ut til enda fleire.  17. mai-sendinga på eigen TV-kanal

 
08.05.2020

Vinnar av kundeserviceprisen 2020

Hurra! Tussa har igjen vunne prisen for å ha beste kundeservice i Noreg i kategorien energi. Tussa vann også denne gjeve kundeserviceprisen i 2017 og i 2019.  Vinnar av kundeserviceprisen 2020

 
07.05.2020

Stor direktesending på nasjonaldagen

Følg høgdepunkta på nasjonaldagen direkte på Facebook og YouTube. Tussa vil vere til stades med kamerateam på markeringar i dei sju kommunane på søre Sunnmøre, og viser korps, paradar, helsingar frå ordførarar og russepresidentar og mykje meir i ei direktesending leia av Thomas Ryste, hjernen bak humorsuksessen og universet Klypa.  Stor direktesending på nasjonaldagen

 
05.05.2020

Grimstad og Haugen inn i Tussa Kraft-styret

Oskar Grimstad med personleg vara Katrine Vestbøstad og Unny Iren Haugen med personelg vara Ingebrikt Berget er nye medlemer i styret i Tussa Kraft. Kjell Arne Aurstad med personeleg vara Bente Reklev vart valt inn i styret for ei ny periode.  Grimstad og Haugen inn i Tussa Kraft-styret

 
06.04.2020

Vi held fram med levere fiber

Sjølv om vi er inne i ein svært utfordrande og spesiell kvardag held vi fram med å byggje ut fiber på søre Sunnmøre.  Vi held fram med levere fiber

 
19.03.2020

Kompensasjon for TV2 Sport Premium og Viasport

Get-kundar får full kompesasjon på TV2 Sport Premium- og Viasport-abonnement som følgje av utsette kampar i Champions League.  Kompensasjon for TV2 Sport Premium og Viasport

 
16.03.2020

Slik får du stabilt nett på heimekontoret

Har du mykje utstyr som er kopla til det trådlause nettet ditt? Her er nokre tips for å få stabilt internett til deg på heimekontor og heimeskule.  Slik får du stabilt nett på heimekontoret