27.01.2021

IT-sikkerheit er svært viktig ved val av IT-leverandør

Høg kompetanse på IT-sikkerheit er svært viktig når bedrifter skal velje leverandør av IT-tenester. Dette går fram i ei omdømmeundersøking som Tussa gjennomførte før jul.  IT-sikkerheit er svært viktig ved val av IT-leverandør

 
27.01.2021

Tussa og VTI Fotball fornyar sponsoravtale

Tussa og VTI Fotball har forlenga samarbeidet og signert sponsoravtale for tre nye år. Tussa har i ei årrekkje støtta fotballklubben, som har 450 aktive spelarar i alle aldersgrupper.  Tussa og VTI Fotball fornyar sponsoravtale

 
21.01.2021

Tussa med svært godt omdømme

Breibands- og IT-kundane gir Tussa toppskår i ei omdømmeundersøking som vart gjennomført før jul.  Tussa med svært godt omdømme

 
18.01.2021

Søk støtte til nettvett-føredrag med Barnevakten

Korleis lære barn å ta smarte val på nett, mobil og i spel? Tussa oppmodar skulane til å bruke Barnevakten sine føredrag, og vil støtte inntil fem føredrag på søre Sunnmøre. Søk innan 20. februar 2021.  Søk støtte til nettvett-føredrag med Barnevakten

 
14.01.2021

Osdalen kraftverk er sett i drift

Meir miljøvennleg kraft frå Sunnmøre. Tussa har sett i drift sitt 23. vasskraftverk. Osdalen kraftverk vil ha ein gjennomsnittleg årsproduksjon på 16 GWh, som er straum til om lag 800 husstandar i eitt år.  Osdalen kraftverk er sett i drift

 
08.01.2021

Inn i det nye året med meir normale spotprisar for vinteren

Det blei ein pangstart på det nye året, med ei kraftig auke i spotprisane i Noreg. Spotprisen har meir enn dobla seg i forhold til prisane vi såg i desember. Framtidsutsiktene tilseier likevel at vi truleg vil sjå ein nedgang i prisane dei neste vekene.  Inn i det nye året med meir normale spotprisar for vinteren

 
08.01.2021

Vi har fått med Sognekraft på laget!

Kraftkonserna Tussa, SFE og Tafjord starta hausten 2020 eit samarbeid om framtidig straumsal i eit nytt felleseigd selskap. No tiltrer Sognekraft partnarskapen, og blir ny deleigar i lag med dei tre andre. Med over 100 000 straumkundar og ambisjonar om vekst, tek vi opp konkurransen med dei store aktørane i marknaden.  Vi har fått med Sognekraft på laget!

 
16.12.2020

Øystein Vikingsen Fauske tilsett som adm. direktør i nytt energiselskap

Dei tre energikonserna TAFJORD, SFE og Tussa har tilsett Øystein Vikingsen Fauske som administrerande direktør i det nye selskapet som skal drive straumsal til privat- og bedriftsmarknaden. Fauske kjem frå stillinga som konserndirektør for digitalisering, HR og produktutvikling i Ekornes.  Øystein Vikingsen Fauske tilsett som adm. direktør i nytt energiselskap