17.03.2021

Tussa har fått ny visuell identitet

Tussa lanserer ny visuell identitet for konsernet. Identiteten byggjer opp under Tussa som framtidsretta og miljøvenleg, og skal vere ei felles visuell stemme for alle forretningsområda i konsernet. Logoen har blitt modernisert, vi har fått nye fargar og designelement, og er også i gang med å fornye heimesida.  Tussa har fått ny visuell identitet

 
01.03.2021

Prisendring

1. april 2021 endrar vi prisen på breibandsabonnementet «Internett 150». Ny månadspris vert 649 kroner.  Prisendring

 
28.02.2021

Brot i forhandlingane mellom Telia og NENT

Det er brot i forhandlingane om ny distribusjonsavtale mellom Telia og NENT. NENT er leverandør av mellom anna TV3, V4, TV6 og Viaplay. Fram til Telia og NENT blir samde, vil diverre ikkje desse kanalane vere tilgjengelege for Tussa sine TV-kundar.  Brot i forhandlingane mellom Telia og NENT

 
04.02.2021

Wifi-analyse og kunstig intelligens skal gi betre trådlaust nett

Tregt nett eller dårleg dekning kan vere ei utfordring for internettkundar. Tussa har teke i bruk mange verkemiddel for å avdekke og utbetre svakheiter i nettet. Det aller nyaste tiltaket er eit system som måler kvaliteten og kapasiteten på heimenettverket til kundane, og identifiserer svakheiter, aller helst før kunden merkar det sjølv.  Wifi-analyse og kunstig intelligens skal gi betre trådlaust nett

 
27.01.2021

IT-sikkerheit er svært viktig ved val av IT-leverandør

Høg kompetanse på IT-sikkerheit er svært viktig når bedrifter skal velje leverandør av IT-tenester. Dette går fram i ei omdømmeundersøking som Tussa gjennomførte før jul.  IT-sikkerheit er svært viktig ved val av IT-leverandør

 
27.01.2021

Tussa og VTI Fotball fornyar sponsoravtale

Tussa og VTI Fotball har forlenga samarbeidet og signert sponsoravtale for tre nye år. Tussa har i ei årrekkje støtta fotballklubben, som har 450 aktive spelarar i alle aldersgrupper.  Tussa og VTI Fotball fornyar sponsoravtale

 
21.01.2021

Tussa med svært godt omdømme

Breibands- og IT-kundane gir Tussa toppskår i ei omdømmeundersøking som vart gjennomført før jul.  Tussa med svært godt omdømme

 
18.01.2021

Søk støtte til nettvett-føredrag med Barnevakten

Korleis lære barn å ta smarte val på nett, mobil og i spel? Tussa oppmodar skulane til å bruke Barnevakten sine føredrag, og vil støtte inntil fem føredrag på søre Sunnmøre. Søk innan 20. februar 2021.  Søk støtte til nettvett-føredrag med Barnevakten