23.09.2020

Sju skular får støtte til nettvettføredrag

Sju skular på søre Sunnmøre har fått støtte til nettvettføredrag med Barnevakten. Neste søknadsfrist er 31. januar 2021.  Sju skular får støtte til nettvettføredrag

 
17.09.2020

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis breibandskundane våre ser på Tussa. I midten av september vil Sentio Research difor sende ut ei undersøking på e-post, der vi stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post

 
15.09.2020

Get har blitt til Telia

Er du digital-tv-kunde hos oss slepp du sjølvsagt å gjere noko sjølv. Du får framleis det mest fleksible og innhaldsrike TV- og strøymetilbodet i Noreg.  Get har blitt til Telia

 
21.08.2020

Søk støtte til nettvett-føredrag med Barnevakten

Korleis lære barn å ta smarte val på nett, mobil og i spel? Tussa oppmodar skulane til å bruke Barnevakten sine føredrag, og vil støtte inntil fem føredrag på søre Sunnmøre. Søk innan 15. september.  Søk støtte til nettvett-føredrag med Barnevakten

 
06.07.2020

Sommar og lynskadar

Du kan redusere risikoen for lynskadar med enkle tiltak.  Sommar og lynskadar

 
03.07.2020

Planlegg felles satsing innan straumsal

Dei tre energikonserna TAFJORD, SFE og Tussa planlegg eit felles selskap for straumsal til privat- og bedriftsmarknaden i regionen.  Planlegg felles satsing innan straumsal

 
17.06.2020

Årsrapport 2019

Tussakonsernet hadde eit høgare driftsresultat i 2019 enn i 2018, og alle forretningsområda leverte betre resultat. Tussa fekk eit årsresultat på 96,8 mill. kr i 2019.  Årsrapport 2019

 
15.06.2020

Resultat 1. tertial 2020

Tussakonsernet har ein reduksjon i driftsresultatet på 59,1 mill. kr samanlikna med 1. tertial 2019. Hovudårsaka til reduksjonen er lågare kraftpris. Dei andre forretningsområda viser positiv resultatutvikling.  Resultat 1. tertial 2020