08.11.2013

Tilrår samanslåing av nettselskapa

Styra i Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS har i dag vedteke å tilrå samanslåing av nettverksemdene i konserna og etablering av eit felles nettselskap. Endeleg avgjersle blir tatt i generalforsamlinga i dei respektive selskapa den 20. desember.  Tilrår samanslåing av nettselskapa

 
11.10.2013

Tung transport frå Zagreb til Sykkylven

Onsdag 9. oktober kom to store transformatorar til det som skal bli ny transformatorstasjon i Sykkylven.
 Tung transport frå Zagreb til Sykkylven

 
26.06.2013

Utvikling av datahub for kraftmarknaden

NVE ber Statnett starte arbeidet med å utvikle ein datahub for kraftmarknaden.  Utvikling av datahub for kraftmarknaden

 
18.06.2013

Riving av fjordspennet i Austefjorden

Laurdag vil Tussa rive fjordspennet over Austefjorden i Volda kommune. Vegen mellom Høydalen og Høydalsneset og fjorden vil verte stengt i periodar under arbeidet.  Riving av fjordspennet i Austefjorden

 
13.06.2013

Spesialoppdrag for syngande montør

Roy Muren tok utfordringa då Ivar Aasen-tunet spurte etter montør med songstemme. Frå øvst i ein stolpe i Hovdebygda stemte han i med fleire vers av «Dei gamle fjelli», medan han blei filma.  Spesialoppdrag for syngande montør

 
15.03.2013

SSAR fekk Tussaprisen 2013

Tussaprisen vert delt ut til enkeltpersonar eller lag/organisasjonar som merkjer seg ut på ein positiv måte og arbeider i tråd med Tussa sine verdiar. I 2013 går prisen til Søre Sunnmøre Alpine Redningsgruppe (SSAR).  SSAR fekk Tussaprisen 2013

 
14.03.2013

På kurs med motorsag

Tussa har arrangert motorsagkurs for medarbeidarane i montasjeavdelinga. Hovudfokus har vore sikkerheit, utstyr, fellingsteknikk, og kvessing/vedlikehald av sag.  På kurs med motorsag

 
18.02.2013

Vann gratis Tindekraft hos Tussa i 2013

Tussa køyrde i 2012 ein kampanje for å få flest mogleg av sine kundar over på e-post/eFaktura som betalingsmåte. Den heldige vinnaren av gratis Tindekraft vart Rita Hansen frå Fosnavåg.  Vann gratis Tindekraft hos Tussa i 2013