12.02.2013

Draura i drift

Torsdag 7. februar klokka 19.30 blei Draura kraftverk sett i drift. Tussa sitt 19. kraftverk fekk gå i eit par timar, før maskinane blei stoppa. På grunn av kravet om minstevassføring om vinteren, må vi vente til vassføringa tek seg opp før kraftverket igjen kan produsere straum.  Draura i drift

 
17.01.2013

Kjøper Tussa-aksjer

Onsdag 16. januar signerte KLP avtalen om kjøp av aksjar i Tussa. Aksjekjøpet har ein verdi på om lag 305 mill. kr, og KLP vert den fjerde største eigaren i Tussa.  Kjøper Tussa-aksjer

 
20.12.2012

Samordning av nettselskap

Tussa Kraft og Tafjord Kraft startar ein prosess for å sjå på mogleg samordning av nettselskapa.  Samordning av nettselskap

 
05.12.2012

Ny rekord

Onsdag 5. desember registrerte Tussa det høgste straumforbruket nokon gong i Tussaland. Heile 185 MWh vart brukt i rekordtimen mellom klokka 09.00 og 10.00.  Ny rekord