07.03.2014

Ingeniørstudentar vitja Ulsteindalen kraftverk

Torsdag 6. mars fekk ei ingeniørklasse frå Høgskulen i Ålesund omvisning på Ulsteindalen kraftverk.  Ingeniørstudentar vitja Ulsteindalen kraftverk

 
06.03.2014

Feil i telenettet i Møre og Romsdal

Store delar av Møre og Romsdal er utan telefon og breiband. Også i Sogn og Fjordane blir det meldt om problem. Har du problem med å nå oss på telefon kan du, dersom du har breiband, nå oss på Facebook, e-post og chat.  Feil i telenettet i Møre og Romsdal

 
07.01.2014

Jublar over kommunal kraftavtale

Ved nyttår fornya Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid kraftkontrakten med Tussa. Det betyr at kommunane på søre Sunnmøre held fram med å kjøpe lokal straum.
 Jublar over kommunal kraftavtale

 
27.12.2013

Nettleiga aukar i 2014

1. januar 2014 aukar Tussa Nett nettleiga for straum. For ein gjennomsnittsfamilie vil nettleiga auke med 695 kroner i året.  Nettleiga aukar i 2014

 
20.12.2013

Samanslåing av nettverksemda i Tussa og Tafjord

Generalforsamlingane i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS har i dag vedteke å fusjonere nettverksemdene i konserna og etablere eit felles nettselskap.  Samanslåing av nettverksemda i Tussa og Tafjord

 
05.12.2013

El-avgifta aukar

Fleirtalet i finanskomiteen på Stortinget stemte for likevel å auke elavgifta for 2014 med 0,78 øre til 12,39 øre/kWh etter at Solberg-regjeringa i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet gjekk imot den førre regjeringa sitt forslag om auke. Dette melder Energi Norge på sin nettstad.  El-avgifta aukar

 
16.11.2013

Vind, nedbør og ras på søre Sunnmøre

Dårleg ver på søre Sunnmøre har ført til fleire jordras og straumbrot.  Vind, nedbør og ras på søre Sunnmøre

 
13.11.2013

Vellukka småkraftseminar i Loen

Måndag 11. november inviterte Tussa Energi og Fjord Energi til småkraftseminar i Loen. Om lag 70 personar deltok på arrangementet og dei fekk oppdatert seg innan kraftmarknad, kraftpolitikk og kraftprisar.  Vellukka småkraftseminar i Loen