24.04.2015

Årsrapporten for 2014 ute no

Tussa driv 21 kraftverk og tilbyr eit breitt produktspekter innan energi, IT, kommunikasjon og installasjon. Årsrapporten gir eit innblikk i verksemda vår og det vi har gjort i 2014.  Årsrapporten for 2014 ute no

 
16.04.2015

Bidreg til auka utbygging av fornybar energi

​Norske straumkundar bidrog gjennom elsertifikatordninga med 420 kr til fornybarsatsinga i 2014. Det vart bygd 4 TWh fornybar kraftproduksjon i Noreg og Sverige i fjor.  Bidreg til auka utbygging av fornybar energi

 
15.04.2015

Fora Form kjøper 100 % fornybar energi frå Tussa

Fora Form har teikna avtale med Tussa om levering av 100 % fornybar energi dei neste tre åra. Bedrifta tek med dette nok eit steg i å redusere miljøfotavtrykket, og avtalen er eit supplement til ei lang rekkje tiltak som er gjennomført dei siste åra.  Fora Form kjøper 100 % fornybar energi frå Tussa

 
16.03.2015

Lunsjkonsert med Sunnmøre Kammermusikkfestival

Det var ikkje kvardagskost Tussamedarbeidarane i Ørsta fekk servert i lunsjen måndag. Tussa har vore fast sponsor av Sunnmøre Kammermusikkfestival i ei årrekkje, og som ein lekk i det vart maten akkompagnert av klassiske tonar frå fiolinist Annar Follesø og pianist Kristian Lindberg.  Lunsjkonsert med Sunnmøre Kammermusikkfestival

 
29.10.2014

Mange øydelagte modem

Mange av kundane våre har fått øydelagt modem og utstyr etter toreveret onsdag 29. oktober. Dei som har fått øydelagt modem kan ta kontakt med Tussa kundesenter for å få nytt utstyr.  Mange øydelagte modem

 
16.10.2014

Krafttaket 2014 skapte 1726 gode gjerningar

10 ulike lag/foreininger/skuleklasser i Tussaland har sidan 08. september konkurrert om ein premiepott på 100 000 kroner. For å delta i konkurransen måtte dei utføre ei god gjerning. Engasjementet rundt konkurransen har vore stor, og heile 1726 gode gjerningar er gitt til samfunnet rundt oss. Tysdag var alle laga samla i Tussa sine lokale i Ørsta for å bli gjort ære på og motta premien sin.  Krafttaket 2014 skapte 1726 gode gjerningar

 
02.10.2014

Karrieredagar på søre Sunnmøre

Samla gruppevis under nummererte faner går 10. klassingane frå stand til stand i Voldahallen. Det er trengsel rundt bord og benkar der opplæringskontor og utdanningsinstitusjonar kjempar om å få merksemda til elevane. Det er karrieredagar og energimontørlærlingane Vegard Tvergrov, Erling Bergmann og Håvard Vikestrand stiller på stand for Mørenett.  Karrieredagar på søre Sunnmøre

 
29.09.2014

Konsesjon for Osdalen kraftverk i Volda

NVE har gitt Tussa konsesjon til bygging av Osdalen kraftverk i Volda kommune. Konsesjonen er gitt som omsøkt.  Konsesjon for Osdalen kraftverk i Volda