16.03.2014

Straumbrot på Sunnmøre

Søndag kveld klokka 22.20 vart heile Sunnmøre utan straum. Årsaka var feil på 420-kV sentralnettslinja i Viklandet, Nordmøre. Klokka 23.15 hadde alle på søre Sunnmøre fått tilbake straumen.  Straumbrot på Sunnmøre

 
07.03.2014

Ingeniørstudentar vitja Ulsteindalen kraftverk

Torsdag 6. mars fekk ei ingeniørklasse frå Høgskulen i Ålesund omvisning på Ulsteindalen kraftverk.  Ingeniørstudentar vitja Ulsteindalen kraftverk

 
06.03.2014

Feil i telenettet i Møre og Romsdal

Store delar av Møre og Romsdal er utan telefon og breiband. Også i Sogn og Fjordane blir det meldt om problem. Har du problem med å nå oss på telefon kan du, dersom du har breiband, nå oss på Facebook, e-post og chat.  Feil i telenettet i Møre og Romsdal

 
07.01.2014

Jublar over kommunal kraftavtale

Ved nyttår fornya Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid kraftkontrakten med Tussa. Det betyr at kommunane på søre Sunnmøre held fram med å kjøpe lokal straum.
 Jublar over kommunal kraftavtale

 
27.12.2013

Nettleiga aukar i 2014

1. januar 2014 aukar Tussa Nett nettleiga for straum. For ein gjennomsnittsfamilie vil nettleiga auke med 695 kroner i året.  Nettleiga aukar i 2014

 
20.12.2013

Samanslåing av nettverksemda i Tussa og Tafjord

Generalforsamlingane i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS har i dag vedteke å fusjonere nettverksemdene i konserna og etablere eit felles nettselskap.  Samanslåing av nettverksemda i Tussa og Tafjord

 
05.12.2013

El-avgifta aukar

Fleirtalet i finanskomiteen på Stortinget stemte for likevel å auke elavgifta for 2014 med 0,78 øre til 12,39 øre/kWh etter at Solberg-regjeringa i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet gjekk imot den førre regjeringa sitt forslag om auke. Dette melder Energi Norge på sin nettstad.  El-avgifta aukar

 
16.11.2013

Vind, nedbør og ras på søre Sunnmøre

Dårleg ver på søre Sunnmøre har ført til fleire jordras og straumbrot.  Vind, nedbør og ras på søre Sunnmøre