15.03.2013

SSAR fekk Tussaprisen 2013

Tussaprisen vert delt ut til enkeltpersonar eller lag/organisasjonar som merkjer seg ut på ein positiv måte og arbeider i tråd med Tussa sine verdiar. I 2013 går prisen til Søre Sunnmøre Alpine Redningsgruppe (SSAR).  SSAR fekk Tussaprisen 2013

 
14.03.2013

På kurs med motorsag

Tussa har arrangert motorsagkurs for medarbeidarane i montasjeavdelinga. Hovudfokus har vore sikkerheit, utstyr, fellingsteknikk, og kvessing/vedlikehald av sag.  På kurs med motorsag

 
18.02.2013

Vann gratis Tindekraft hos Tussa i 2013

Tussa køyrde i 2012 ein kampanje for å få flest mogleg av sine kundar over på e-post/eFaktura som betalingsmåte. Den heldige vinnaren av gratis Tindekraft vart Rita Hansen frå Fosnavåg.  Vann gratis Tindekraft hos Tussa i 2013

 
18.02.2013

Ny teknologi i veglys

Statens Vegvesen og Tussa gjennomfører eit prosjekt i Volda sentrum, for å teste ny teknologi i veglys. Val av LED- armatur er venta å gi fleire fordelar.  Ny teknologi i veglys

 
14.02.2013

Vil samarbeide om å spare straum

Tysdag 12. februar hadde Tussa besøk av representantar frå lokale bedrifter. Bedriftene fekk informasjon om Energinettverk Tussa, som set fokus på energisparande tiltak for bedrifter som brukar over 500 000 kWh i året. Bedriftene viste stor interesse for prosjektet.  Vil samarbeide om å spare straum

 
12.02.2013

Draura i drift

Torsdag 7. februar klokka 19.30 blei Draura kraftverk sett i drift. Tussa sitt 19. kraftverk fekk gå i eit par timar, før maskinane blei stoppa. På grunn av kravet om minstevassføring om vinteren, må vi vente til vassføringa tek seg opp før kraftverket igjen kan produsere straum.  Draura i drift

 
17.01.2013

Kjøper Tussa-aksjer

Onsdag 16. januar signerte KLP avtalen om kjøp av aksjar i Tussa. Aksjekjøpet har ein verdi på om lag 305 mill. kr, og KLP vert den fjerde største eigaren i Tussa.  Kjøper Tussa-aksjer

 
20.12.2012

Samordning av nettselskap

Tussa Kraft og Tafjord Kraft startar ein prosess for å sjå på mogleg samordning av nettselskapa.  Samordning av nettselskap