25.09.2014

Tussa sitt 20. kraftverk er i drift

Onsdag 24. september vart Bruelva kraftverk sett i drift. Småkraftverket i Vanylven er Tussa sitt 20. og vil ha ein årsproduksjon på 3 GWh. Det svarar til straumbruken til 150 husstandar.  Tussa sitt 20. kraftverk er i drift

 
24.09.2014

Konsesjon på to nye kraftverk

NVE har gjeve løyve til kraftverka Årsetelva, Skarbøen og Indre Trandal alternativ 2, medan søknadene om Skår og Klubbeneselva kraftverk er avslått. Alle prosjekta ligg i Ørsta kommune.  Konsesjon på to nye kraftverk

 
08.09.2014

Krafttaket 2014 - konkurransen er i gang

​Tussa har valt ut 10 lag, foreiningar, korps og skuleklasser som er med på å kjempe om til saman 100 000 kroner i Krafttaket 2014.  Krafttaket 2014 - konkurransen er i gang

 
11.06.2014

Gunnar Gjørtz attvalt som styreleiar i Tussa

Gunnar Gjørtz er valt til styreleiar i Tussa for eit nytt år. Nestleiar er Hilde Marie Brungot. Val av styreleiar og nestleiar skjedde i styremøte 6. juni.  Gunnar Gjørtz attvalt som styreleiar i Tussa

 
02.06.2014

Problema i breibandsnettet er løyste

Problemet med internett ser no ut til å vere løyste. Dei siste kundane i Herøy fekk tilbake nettet kl.17.00 i dag 3.juni. Utover ettermiddagen og kvelden vil vi overvake situasjonen og kvalitetssikre og verifisere at alt fungerer som det skal, seier adm.dir. Ivar Driveklepp i Tussa IKT.  Problema i breibandsnettet er løyste

 
14.05.2014

Fiberutbygging i sju kommunar

Tysdag starta salet av Tussafiber i Fiskå i Vanylven kommune. Det betyr at Tussa no sel fiber i alle kommunane på søre Sunnmøre.  Fiberutbygging i sju kommunar

 
24.04.2014

Generalforsamling i Tussa

Torsdag 24. april vart det heldt ordinær generalforsamling i Tussa. Årsmelding og rekneskap vart godkjent utan merknader. Det same vart det føreslegne utbytet på totalt 21,2 mill. kr. Det vart valt tre nye styremedlemmer med personleg vara.  Generalforsamling i Tussa

 
08.04.2014

Høgt aktivitetsnivå for Tussa Installasjon

2014 blir eit aktivt år for dei tilsette i Tussa Installasjon. Ordretilgangen er særs god for installasjonsselskapet som har fått tilslag på store prosjekt som til dømes Hødd stadion, hotell og badeland i Fosnavåg og nytt rådhus i Volda. Det betyr varierte og interessante arbeidsdagar for medarbeidarane i selskapet.
 Høgt aktivitetsnivå for Tussa Installasjon