19.01.2017

Det store elsperimentet

Utan straum hadde vi korkje hatt mobiltelefon, varmeomnar, opplyste gater eller moderne sjukehus. Kor lenge klarer eigentleg DU deg utan straum? Det vil fornybarnæringa finne ut på Straumens dag.  Det store elsperimentet

 
12.01.2017

Hindrar tilgangen til ulovlege nettstader

Tussa har saman med seks andre internettleverandørar i Noreg blitt pålagt av Oslo tingrett å hindre tilgangen til fleire ulovlege nettstader for fildeling. Bakgrunnen for dette er eit søksmål frå åtte store, amerikanske produksjonsselskap som sit på opphavsretten til ei rekkje filmar og TV-seriar.  Hindrar tilgangen til ulovlege nettstader

 
09.12.2016

Mykje vatn i elvar og magasin

Mykje regn siste dagane, kombinert med snøsmelting i høgda, har gitt mykje vatn i elvar og magasin. I Tussa går produksjonen av fornybar energi for fullt.  Mykje vatn i elvar og magasin

 
07.11.2016

Vi vil sjå deg - bruk refleks!

Vinteren er komen og det er no mørkt både om morgonen og tidleg om kvelden. Derfor oppmodar vi alle om å bruke refleks når dei er ute og ferdast på vegane. Denne gjengen med blide førsteklassingar frå Bigset skule fekk utdelt refleksvestar av Tussa og Politiet for eit par veker sidan. Gjer som dei, og lys opp i mørkret, du også!  Vi vil sjå deg - bruk refleks!

 
31.10.2016

Inviterer til småkraftseminar

Tussa og Fjord Energi inviterer til småkraftseminar i Loen 14. november. Tema for dagen er kraftprisutsiktene, områdeprisar og el-sertifikat.  Inviterer til småkraftseminar

 
 
21.10.2016

Tussa støttar TV-aksjonen og Røde Kors

Tussa støttar Røde Kors og TV-aksjonen «Saman får vi hjelpa heilt fram».  Tussa støttar TV-aksjonen og Røde Kors

 
10.10.2016

Resultat pr. 2. tertial: 115 mill. kroner

Tussakonsernet har eit driftsresultat på 115 mill kroner pr. 2. tertial 2016, ei auke på 50 mill. kr samanlikna med same periode i fjor. Hovudårsaka til auken er at Mørenett mottek ei harmoni-inntekt som følgje av fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2016. I tillegg har både Tussa IKT og Enøk-senteret hatt positiv utvikling i forhold til same periode i fjor.  Resultat pr. 2. tertial: 115 mill. kroner