04.10.2018

Krafttaket 2018 er avslutta!

Gode gjerningar skapte stort engasjement og mykje glede i Krafttaket 2018  Krafttaket 2018 er avslutta!

 
24.09.2018

- Bedrifter må satse meir på IT-sikkerheit

Det var bodskapen då Tussa presenterte si nye IT-sikkerheitsteneste Tussa MSS under Lindbak Expo denne veka. Tussa samarbeider med Pedab Norge om sikkerheitstenesta som er installert i Tussa sitt datasenter. Tenesta overvakar og varslar om uønska trafikk i bedrifter sitt datanettverk.  - Bedrifter må satse meir på IT-sikkerheit

 
24.09.2018

Tussa på Lindbak Expo

For andre år på rad deltok Tussa på Lindbak Expo. Nærare 100 deltakarar samla seg på konferansen for å høyre siste nytt innanfor effektive arbeidsplassar, IT-sikkerheit, og eksponering på digitale flater.  Tussa på Lindbak Expo

 
23.09.2018

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis kundane våre ser på Tussa. I september vil Kantar TNS difor sende ut ei undersøking på e-post, der stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post

 
13.09.2018

Tussa satsar på lærlingar

Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.  Tussa satsar på lærlingar

 
10.09.2018

Vellukka energikonferanse

Aktuelle faglege innlegg og god tid til uformell prat er suksessformelen til Tussa si energikonferanse. Konferansen har blitt ein viktig møteplass for bedrifter på søre Sunnmøre. I år var eit tredvetals bedrifter til stades på konferansen.  Vellukka energikonferanse

 
06.09.2018

Løyve til Vartdal kraftverk

NVE gir løyve til opprusting og utviding av Vartdal kraftverk.  Løyve til Vartdal kraftverk