02.10.2014

Karrieredagar på søre Sunnmøre

Samla gruppevis under nummererte faner går 10. klassingane frå stand til stand i Voldahallen. Det er trengsel rundt bord og benkar der opplæringskontor og utdanningsinstitusjonar kjempar om å få merksemda til elevane. Det er karrieredagar og energimontørlærlingane Vegard Tvergrov, Erling Bergmann og Håvard Vikestrand stiller på stand for Mørenett.  Karrieredagar på søre Sunnmøre

 
29.09.2014

Konsesjon for Osdalen kraftverk i Volda

NVE har gitt Tussa konsesjon til bygging av Osdalen kraftverk i Volda kommune. Konsesjonen er gitt som omsøkt.  Konsesjon for Osdalen kraftverk i Volda

 
25.09.2014

Tussa sitt 20. kraftverk er i drift

Onsdag 24. september vart Bruelva kraftverk sett i drift. Småkraftverket i Vanylven er Tussa sitt 20. og vil ha ein årsproduksjon på 3 GWh. Det svarar til straumbruken til 150 husstandar.  Tussa sitt 20. kraftverk er i drift

 
24.09.2014

Konsesjon på to nye kraftverk

NVE har gjeve løyve til kraftverka Årsetelva, Skarbøen og Indre Trandal alternativ 2, medan søknadene om Skår og Klubbeneselva kraftverk er avslått. Alle prosjekta ligg i Ørsta kommune.  Konsesjon på to nye kraftverk

 
08.09.2014

Krafttaket 2014 - konkurransen er i gang

​Tussa har valt ut 10 lag, foreiningar, korps og skuleklasser som er med på å kjempe om til saman 100 000 kroner i Krafttaket 2014.  Krafttaket 2014 - konkurransen er i gang

 
11.06.2014

Gunnar Gjørtz attvalt som styreleiar i Tussa

Gunnar Gjørtz er valt til styreleiar i Tussa for eit nytt år. Nestleiar er Hilde Marie Brungot. Val av styreleiar og nestleiar skjedde i styremøte 6. juni.  Gunnar Gjørtz attvalt som styreleiar i Tussa

 
02.06.2014

Problema i breibandsnettet er løyste

Problemet med internett ser no ut til å vere løyste. Dei siste kundane i Herøy fekk tilbake nettet kl.17.00 i dag 3.juni. Utover ettermiddagen og kvelden vil vi overvake situasjonen og kvalitetssikre og verifisere at alt fungerer som det skal, seier adm.dir. Ivar Driveklepp i Tussa IKT.  Problema i breibandsnettet er løyste

 
14.05.2014

Fiberutbygging i sju kommunar

Tysdag starta salet av Tussafiber i Fiskå i Vanylven kommune. Det betyr at Tussa no sel fiber i alle kommunane på søre Sunnmøre.  Fiberutbygging i sju kommunar