09.12.2016

Mykje vatn i elvar og magasin

Mykje regn siste dagane, kombinert med snøsmelting i høgda, har gitt mykje vatn i elvar og magasin. I Tussa går produksjonen av fornybar energi for fullt.  Mykje vatn i elvar og magasin

 
07.11.2016

Vi vil sjå deg - bruk refleks!

Vinteren er komen og det er no mørkt både om morgonen og tidleg om kvelden. Derfor oppmodar vi alle om å bruke refleks når dei er ute og ferdast på vegane. Denne gjengen med blide førsteklassingar frå Bigset skule fekk utdelt refleksvestar av Tussa og Politiet for eit par veker sidan. Gjer som dei, og lys opp i mørkret, du også!  Vi vil sjå deg - bruk refleks!

 
31.10.2016

Inviterer til småkraftseminar

Tussa og Fjord Energi inviterer til småkraftseminar i Loen 14. november. Tema for dagen er kraftprisutsiktene, områdeprisar og el-sertifikat.  Inviterer til småkraftseminar

 
 
21.10.2016

Tussa støttar TV-aksjonen og Røde Kors

Tussa støttar Røde Kors og TV-aksjonen «Saman får vi hjelpa heilt fram».  Tussa støttar TV-aksjonen og Røde Kors

 
10.10.2016

Resultat pr. 2. tertial: 115 mill. kroner

Tussakonsernet har eit driftsresultat på 115 mill kroner pr. 2. tertial 2016, ei auke på 50 mill. kr samanlikna med same periode i fjor. Hovudårsaka til auken er at Mørenett mottek ei harmoni-inntekt som følgje av fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2016. I tillegg har både Tussa IKT og Enøk-senteret hatt positiv utvikling i forhold til same periode i fjor.  Resultat pr. 2. tertial: 115 mill. kroner

 
10.10.2016

Jublande glade deltakarar tok i mot 100 000 kroner

Årets 10 gode gjerningar spreidde mykje glede i Krafttaket 2016.  Jublande glade deltakarar tok i mot 100 000 kroner

 
21.09.2016

Vellykka IT-konferanse

Nesten 200 gjestar besøkte årets IT-konferanse i Øygardshallen på Giske 15. september. Tema for dagen var innovasjon og ny teknologi, og om vi grip dei moglegheitene teknologien gir oss  Vellykka IT-konferanse