10.07.2017

IT-konferansen blir til Future Talks - Next Tech

21. september - ÅKP Blue Innovation Arena, Ålesund  IT-konferansen blir til Future Talks - Next Tech

 
26.06.2017

Strøymer video i beste HD-kvalitet

Ei måling gjort av Google syner at Tussa hevdar seg godt blant internettleverandørane i området. Av alle videoar som Tussa-kundane strøymer frå YouTube, vert rundt 95 % strøymde i full HD-kvalitet.  Strøymer video i beste HD-kvalitet

 
15.06.2017

Besøk av Vartal skule

Juni er besøksmånad for oss. Kvar veke har vi besøk av skuleklasser som er nysgjerrige på vasskraft og kraftverka våre.  Besøk av Vartal skule

 
14.06.2017

Godt resultat for Tussa 1. tertial

Rekneskapen for 1. tertial 2017 syner eit driftsresultat på 70,6 mill. kr og eit resultat før skatt på 55,8 mill. kr. Kraftproduksjonen og nettverksemda er dei største bidragsytarane til resultatet.  Godt resultat for Tussa 1. tertial

 
06.06.2017

Variert arbeidsveke hos Tussa

Dei siste vekene har fleire skuleungdommar hatt arbeidsveke hos Tussa. I løpet av veka får dei prøvd seg på oppgåver innanfor IKT, installasjon og kraftproduksjon.  Variert arbeidsveke hos Tussa

 
02.06.2017

Historisk gjennombrot for bølgjekraft

2. juni vart ein historisk dag for fornybar energi generelt og bølgjekraft spesielt. Da vart Waves4Power sitt bølgjekraftsystem kopla til land, og har sidan produsert energi til det norske kraftnettet. Den historiske hendinga skjedde ved Runde, ein optimal stad med sin overflod av høge bølgjer.  Historisk gjennombrot for bølgjekraft

 
09.05.2017

Leverer eit av dei største solcelleanlegga i fylket

Tussa Installasjon skal levere 1 000 kvadratmeter solceller til taket på Berte Kanutte-huset på Høgskulen i Volda. Solcelleanlegget kan produsere opp mot 100 000 kilowattimar i året, og er i følgje Statsbygg eit av dei største anlegga i fylket.  Leverer eit av dei største solcelleanlegga i fylket

 
26.04.2017

Best i test!

Hurra! Tussa er kåra til beste kundesenter i Noreg på energi!  Best i test!