27.01.2017

Tussa doblar farta

I februar skrur Tussa opp farta på fiberen, og kundane får dobbel hastigheit utan at prisane aukar.  Tussa doblar farta

 
25.01.2017

Byggjer ut fiber på Larsnes

I februar vil Tussa starte sal av fiber til nye delar av Larsnes. Mange har venta på å få raskare internett og nytt digital-TV-tilbod.  Byggjer ut fiber på Larsnes

 
23.01.2017

Meir Tussafiber til Ulsteinvik

Fiber er godt motteke i Ulsteinvik, og Tussa startar difor opp sal i to nye felt i januar. No er det kabel-tv-nettet Gamlevegen – Petterbakken og Saunesvegen som står for tur og skal bli erstatta med fiber.  Meir Tussafiber til Ulsteinvik

 
19.01.2017

Det store elsperimentet

Utan straum hadde vi korkje hatt mobiltelefon, varmeomnar, opplyste gater eller moderne sjukehus. Kor lenge klarer eigentleg DU deg utan straum? Det vil fornybarnæringa finne ut på Straumens dag.  Det store elsperimentet

 
12.01.2017

Hindrar tilgangen til ulovlege nettstader

Tussa har saman med seks andre internettleverandørar i Noreg blitt pålagt av Oslo tingrett å hindre tilgangen til fleire ulovlege nettstader for fildeling. Bakgrunnen for dette er eit søksmål frå åtte store, amerikanske produksjonsselskap som sit på opphavsretten til ei rekkje filmar og TV-seriar.  Hindrar tilgangen til ulovlege nettstader

 
09.12.2016

Mykje vatn i elvar og magasin

Mykje regn siste dagane, kombinert med snøsmelting i høgda, har gitt mykje vatn i elvar og magasin. I Tussa går produksjonen av fornybar energi for fullt.  Mykje vatn i elvar og magasin

 
07.11.2016

Vi vil sjå deg - bruk refleks!

Vinteren er komen og det er no mørkt både om morgonen og tidleg om kvelden. Derfor oppmodar vi alle om å bruke refleks når dei er ute og ferdast på vegane. Denne gjengen med blide førsteklassingar frå Bigset skule fekk utdelt refleksvestar av Tussa og Politiet for eit par veker sidan. Gjer som dei, og lys opp i mørkret, du også!  Vi vil sjå deg - bruk refleks!

 
31.10.2016

Inviterer til småkraftseminar

Tussa og Fjord Energi inviterer til småkraftseminar i Loen 14. november. Tema for dagen er kraftprisutsiktene, områdeprisar og el-sertifikat.  Inviterer til småkraftseminar