26.05.2016

Fiberglede på Hareid

Det var jubel og glede hos familien Rise då fiberen vart kopla til. Familien, som ikkje har hatt breiband sidan dei bygde og flytta inn i nytt hus i desember 2014, er ein av eit førtitals husstandar som i desse dagar vert kopla opp på Tussafiber i Hareid.  Fiberglede på Hareid

 
23.05.2016

Viktig å satse på lærlingar

Tussa Installasjon er i dag ei av dei største lærlingbedriftene i fylket på elektro, og har til saman 21 lærlingar under opplæring. Magnus Myrene Stokke er ein av dei, og han er glad han fekk lærlingplass i Tussa Installasjon. Med trongare tider for mange av verksemdene i området vårt, kan det vere tøft for unge å få seg lærlingplass.  Viktig å satse på lærlingar

 
04.05.2016

Auka produksjon ved Åmela kraftverk

Åmela kraftverk er i drift igjen etter stans i over tre månader. Turbinen har fått nytt turbinhjul med auka effektivitet som resultat. Også generatoren har blitt rehabilitert med mellom anna omkiling av statorviklinga. Høgare verknadsgrad gjer at årsproduksjonen ved kraftverket vil auke med om lag 5 GWh.  Auka produksjon ved Åmela kraftverk

 
29.04.2016

Årsrapport 2015

29. april var det ordinær generalforsamling i Tussa. Årsmeldinga og rekneskapen for 2015 vart godkjent utan merknader.  Årsrapport 2015

 
22.04.2016

Ny Di side

Tussa har lansert ei ny og enklare Di side for kraft- og breibandskundane våre!  Ny Di side

 
15.04.2016

Årsresultat 2015

Tussakonsernet har eit betre resultat i 2015 enn i 2014, men det er likevel svakt. Hovudforklaringa til forbetringa er framgang innanfor forretningsområdet kraftnett. Innanfor kraftproduksjon er kraftprisane låge, men det er kompensert for ved større produksjon og effektar av prissikring. Forretningsområda installasjon og IKT har stabil utvikling.  Årsresultat 2015

 
08.04.2016

Tussa vil erstatte kabel-TV-nett med fiber

Tussa har planar om å erstatte kabel-TV-nettet hos 1500 kundar i Ulstein, Hareid og Herøy med fiber. Behovet for kapasitet blir større og større, og fiber vil gi nødvendig kapasitet og stabilitet for framtida. Det vil ta om lag tre år å gjennomføre utbygginga.  Tussa vil erstatte kabel-TV-nett med fiber

 
31.03.2016

Reiv masta på Rjåhornet

Tussa har bygd ny mast og radiohytte på Rjåhornet. Torsdag vart den gamle masta riven og rydda vekk med helikopter.  Reiv masta på Rjåhornet