06.06.2017

Variert arbeidsveke hos Tussa

Dei siste vekene har fleire skuleungdommar hatt arbeidsveke hos Tussa. I løpet av veka får dei prøvd seg på oppgåver innanfor IKT, installasjon og kraftproduksjon.  Variert arbeidsveke hos Tussa

 
02.06.2017

Historisk gjennombrot for bølgjekraft

2. juni vart ein historisk dag for fornybar energi generelt og bølgjekraft spesielt. Da vart Waves4Power sitt bølgjekraftsystem kopla til land, og har sidan produsert energi til det norske kraftnettet. Den historiske hendinga skjedde ved Runde, ein optimal stad med sin overflod av høge bølgjer.  Historisk gjennombrot for bølgjekraft

 
09.05.2017

Leverer eit av dei største solcelleanlegga i fylket

Tussa Installasjon skal levere 1 000 kvadratmeter solceller til taket på Berte Kanutte-huset på Høgskulen i Volda. Solcelleanlegget kan produsere opp mot 100 000 kilowattimar i året, og er i følgje Statsbygg eit av dei største anlegga i fylket.  Leverer eit av dei største solcelleanlegga i fylket

 
26.04.2017

Best i test!

Hurra! Tussa er kåra til beste kundesenter i Noreg på energi!  Best i test!

 
04.04.2017

Årsresultat 2016

Rekneskapen for Tussakonsernet i 2016 viser samla driftsinntekter på 890,6 mill. kr og eit driftsresultat på 197,5 mill. kr. Resultatet er mykje betre enn i 2015, og hovudårsaka er eingongseffektar innanfor forretningsområdet kraftnett og høgare kraftprisar.  Årsresultat 2016

 
20.03.2017

Strålande Tussa skidag

Sol, nysnø og påskestemning i bakken! Det vart ein strålande Tussa skidag på Ørsta skisenter 18. mars.  Strålande Tussa skidag

 
02.02.2017

Tussa sponsar UlsteinLAN

I vinterferien vert UlsteinLAN arrangert til glede for datainteressert ungdom i regionen. I år er dei tilbake i Ulstein skule på Skeide, der det heile starta for åtte år sidan. Godt breiband er heilt avgjerande for arrangementet, og Tussa er med på gamet og sponsar linje på 1 Gb/s.  Tussa sponsar UlsteinLAN

 
01.02.2017

Tussa lanserer nytt trådlaust produkt

Tussa lanserer Premium Wifi, ei løysing som skal gi betre stabilitet og kapasitet på det trådlause nettet.  Tussa lanserer nytt trådlaust produkt