20.05.2015

Satsar vidare på fiber

Tussa si utbygging av fiber på søre Sunnmøre har vore særs vellukka. Sidan første spadetak i 2009 har Tussa fått rundt 5000 fiberkundar, og etterspurnaden etter fiber er framleis stor blant privatpersonar og bedrifter på søre Sunnmøre. Tussa har difor bestemt seg for å satse vidare.  Satsar vidare på fiber

 
11.05.2015

Smart Strøm Nordvest signerer avtale med Kamstrup

Smart Strøm Nordvest, som jobbar med utrullinga av nye, automatiske straummålarar til alle nettkundar, har valt Kamstrup som leverandør av nye straummålarar, inkl. kommunikasjonssystem mellom målarar og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdiar.  Smart Strøm Nordvest signerer avtale med Kamstrup

 
24.04.2015

Årsrapporten for 2014 ute no

Tussa driv 21 kraftverk og tilbyr eit breitt produktspekter innan energi, IT, kommunikasjon og installasjon. Årsrapporten gir eit innblikk i verksemda vår og det vi har gjort i 2014.  Årsrapporten for 2014 ute no

 
16.04.2015

Bidreg til auka utbygging av fornybar energi

​Norske straumkundar bidrog gjennom elsertifikatordninga med 420 kr til fornybarsatsinga i 2014. Det vart bygd 4 TWh fornybar kraftproduksjon i Noreg og Sverige i fjor.  Bidreg til auka utbygging av fornybar energi

 
15.04.2015

Fora Form kjøper 100 % fornybar energi frå Tussa

Fora Form har teikna avtale med Tussa om levering av 100 % fornybar energi dei neste tre åra. Bedrifta tek med dette nok eit steg i å redusere miljøfotavtrykket, og avtalen er eit supplement til ei lang rekkje tiltak som er gjennomført dei siste åra.  Fora Form kjøper 100 % fornybar energi frå Tussa

 
16.03.2015

Lunsjkonsert med Sunnmøre Kammermusikkfestival

Det var ikkje kvardagskost Tussamedarbeidarane i Ørsta fekk servert i lunsjen måndag. Tussa har vore fast sponsor av Sunnmøre Kammermusikkfestival i ei årrekkje, og som ein lekk i det vart maten akkompagnert av klassiske tonar frå fiolinist Annar Follesø og pianist Kristian Lindberg.  Lunsjkonsert med Sunnmøre Kammermusikkfestival

 
14.11.2014

Magasin om Smart Strøm

Smart Strøm, innføringa av nye, automatiske straummålarar, betyr føremonar både for kundar, kraftsystemet og samfunnet som heilheit. Energi Norge har gitt ut eit magasin som handlar om Smart Strøm og årsakene til at alle straumkundar i landet skal få nye straummålarar innan 1. januar 2019. Magasinet kan du lese her.  Magasin om Smart Strøm

 
29.10.2014

Mange øydelagte modem

Mange av kundane våre har fått øydelagt modem og utstyr etter toreveret onsdag 29. oktober. Dei som har fått øydelagt modem kan ta kontakt med Tussa kundesenter for å få nytt utstyr.  Mange øydelagte modem