21.12.2015

Tussa byggjer ut fiber til Ringstaddalen

Stort lokalt engasjement og dugnadsvilje gir fiber til Ringstaddalen i Ulstein. Ringstaddalen vert pilotfelt for Tussa sin nye dugnadsfiber-modell, der utbygginga er eit samarbeid mellom innbyggjarane og Tussa.  Tussa byggjer ut fiber til Ringstaddalen

 
15.12.2015

Stor energileiing-kontrakt for Enøk-senteret

Enøk-senteret skal levere energileiing og enøk-rådgjeving til Asko sine 13 lager i Noreg. - Ei viktig kontrakt for oss, seier dagleg leiar Paul Rune Ingebrigtsen.  Stor energileiing-kontrakt for Enøk-senteret

 
12.10.2015

Resultat 2. tertial 2015

Tussakonsernet har eit driftsresultat på 68,4 mill. kr pr 2. tertial 2015. Det er ein auke på om lag 10 mill. kr i forhold til same periode i fjor.  Resultat 2. tertial 2015

 
01.10.2015

Krafttaket er avslutta og her er resultatet!

Gode gjerningar skapte stort engasjement og mykje glede i Krafttaket 2015  Krafttaket er avslutta og her er resultatet!

 
19.06.2015

Liker å hjelpe kundane

Kornelius Garshol frå Ulstein har vore lærling i Tussa sidan i haust. Han har valt eit nytt utdanningsløp innan service og samferdsel, der han får både fagbrev og generell studiekompetanse etter fire år. Alle fire åra skal han ha lærlingplass i Tussa, samstundes som han har undervisning ved Volsdalsberga vidaregåande skule.  Liker å hjelpe kundane

 
19.06.2015

Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar

12. juni vart Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar i Tussa Kraft. Nestleiar er Hilde Marie Brungot.  Gunnar Gjørtz attvald som styreleiar

 
18.06.2015

Auke i driftsresultatet

Rekneskapen for 1. tertial 2015 syner eit driftsresultat på 66,3 mill. kr for Tussa. Det er ein auke på 26,3 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2014. Nettselskapet og kraftproduksjon er dei største bidragsytarane til resultatet og resultatforbetringa. Dei andre selskapa syner også ei positiv utvikling i resultat samanlikna med 1. tertial 2014.  Auke i driftsresultatet

 
07.06.2015

Krafttaket 2015

Med mottoet "med kraft til å skape gode gjerningar" arrangerer Tussa krafttaket-konkurransen for 3. gong i år. Alle lag og foreiningar på Søre Sunnmøre kan sende inn søknad om å få bli med i konkurransen. Søknadsfristen er sett til 31.august. Premiepotten er på 100 000 kroner.  Krafttaket 2015