14.09.2017

Tussa ser mot sola

Sjølv om vi ikkje er på verdstoppen i soldagar her i landet, så vert solenergi stadig meir relevant for oss. Prisane på solanlegg går nedover og teknologien blir betre. Tussa Installasjon leverte nyleg eit stort anlegg til Høgskulen i Volda, og ser dette som eit satsingsområde i åra som kjem  Tussa ser mot sola

 
12.09.2017

Krafttaket er i gang - stem på din favoritt!

10 deltakarar kjempar om til saman 100 000 kroner. For å få tildelt pengar må dei gjere noko bra for andre, ei gode gjerningar som lyser opp dagen til nokon som treng det.  Krafttaket er i gang - stem på din favoritt!

 
11.09.2017

No startar Krafttaket 2017

Med mottoet "med kraft til å skape gode gjerningar" er Krafttaket 2017 i gang. Det er 5. gongen Tussa arrangerer Krafttaket, der 10 lag og organisasjonar konkurrerer som sin del av premiepotten på 100 000 kroner.   No startar Krafttaket 2017

 
19.08.2017

Opning av solcelleanlegg på Høgskulen i Volda

Fredag 18. august markerte Høgskulen det nye solcellepanelet sitt. Tussa Installasjon har levert solcellepanelet, som er eit av dei største anlegga i fylket.  Opning av solcelleanlegg på Høgskulen i Volda

 
10.07.2017

IT-konferansen blir til Future Talks - Next Tech

21. september - ÅKP Blue Innovation Arena, Ålesund  IT-konferansen blir til Future Talks - Next Tech

 
26.06.2017

Strøymer video i beste HD-kvalitet

Ei måling gjort av Google syner at Tussa hevdar seg godt blant internettleverandørane i området. Av alle videoar som Tussa-kundane strøymer frå YouTube, vert rundt 95 % strøymde i full HD-kvalitet.  Strøymer video i beste HD-kvalitet

 
15.06.2017

Besøk av Vartal skule

Juni er besøksmånad for oss. Kvar veke har vi besøk av skuleklasser som er nysgjerrige på vasskraft og kraftverka våre.  Besøk av Vartal skule

 
14.06.2017

Godt resultat for Tussa 1. tertial

Rekneskapen for 1. tertial 2017 syner eit driftsresultat på 70,6 mill. kr og eit resultat før skatt på 55,8 mill. kr. Kraftproduksjonen og nettverksemda er dei største bidragsytarane til resultatet.  Godt resultat for Tussa 1. tertial