18.06.2018

Resultat for Tussa 1. tertial

Rekneskapen for 1. tertial 2018 syner eit driftsresultat på 29,8 mill. kr (70,6) og eit resultat før skatt på 29 mill. kr (55,8). Omsetninga vart 309,2 mill. kr (298), totalkapitalen er 2 545,3 mill. kr (2 415,5) og eigenkapitalprosenten er 34,1 % (35,6). Netto finans syner eit resultat på -0,8 mill. kr (-14,8). Tilsvarande tal for 1. tertial 2017 står i parentes.  Resultat for Tussa 1. tertial

 
08.06.2018

Nye personvernreglar - gi oss ditt samtykke

Nye personvernreglar gjer at kundar må samtykke i å motta e-post, sms, telefon og post frå oss. Vi har sendt ut informasjon til alle kundane våre om dette.  Nye personvernreglar - gi oss ditt samtykke

 
30.05.2018

Utbygginga av Tenneelva er godt i gang

I Vanylven byrjar Tussa sitt nyaste kraftverk å ta form. Tenneelva kraftverk skal etter planen stå ferdig i november. No vert det jobba for fullt med kraftstasjon, rørgate og veg opp til Tennevatnet.  Utbygginga av Tenneelva er godt i gang

 
23.05.2018

Elevar besøkte Ørsta eldhus

23. mai var 7. klasse på Velle skule på besøk på Ørsta eldhus. Velle skule er eit av bygga eldhuset leverer varme til, og skulen tek kvart år med ulike klasser for å lære meir om Tussa og eldhuset.  Elevar besøkte Ørsta eldhus

 
16.05.2018

Laurdagsope på kundesenteret

Frå 19. mai kan du få hjelp med internett og TV også på laurdagar. Vi utvidar opningstida på kundesenteret, og held ope frå klokka 12 til 15. På kvardagar held vi fram med same opningstid som før, frå klokka 8 til 19.  Laurdagsope på kundesenteret

 
16.04.2018

Resultat for Tussa i 2017

Tussa hadde samla driftsinntekter på 811,7 mill. kr og eit driftsresultat på 131,6 mill. kr i 2017.  Resultat for Tussa i 2017

 
23.03.2018

Oppgraderer Tussa kraftverk

Etter 57 år i drift skal Tussa kraftverk på Bjørke gjennom ei stor oppgradering. Meir påliteleg drift og auka produksjon er målet.  Oppgraderer Tussa kraftverk

 
20.03.2018

Store og små kosa seg med skidag på Bondalseidet

Det vart nok ein strålande Tussa skidag på Ørsta skisenter 18. mars.  Store og små kosa seg med skidag på Bondalseidet