15.04.2016

Årsresultat 2015

Tussakonsernet har eit betre resultat i 2015 enn i 2014, men det er likevel svakt. Hovudforklaringa til forbetringa er framgang innanfor forretningsområdet kraftnett. Innanfor kraftproduksjon er kraftprisane låge, men det er kompensert for ved større produksjon og effektar av prissikring. Forretningsområda installasjon og IKT har stabil utvikling.  Årsresultat 2015

 
13.04.2016

Dugnadsånd gir fiber

Den fyrste dugnadsbaserte fiberutbygginga til Tussa er godt i gong i Ringstaddalen.  Dugnadsånd gir fiber

 
08.04.2016

Tussa vil erstatte kabel-TV-nett med fiber

Tussa har planar om å erstatte kabel-TV-nettet hos 1500 kundar i Ulstein, Hareid og Herøy med fiber. Behovet for kapasitet blir større og større, og fiber vil gi nødvendig kapasitet og stabilitet for framtida. Det vil ta om lag tre år å gjennomføre utbygginga.  Tussa vil erstatte kabel-TV-nett med fiber

 
31.03.2016

Reiv masta på Rjåhornet

Tussa har bygd ny mast og radiohytte på Rjåhornet. Torsdag vart den gamle masta riven og rydda vekk med helikopter.  Reiv masta på Rjåhornet

 
29.03.2016

Tredjeplass i norsk kraftbarometermåling

Tussa sitt kundesenter kom på tredjeplass i ei måling blant norske kraftselskap.  Tredjeplass i norsk kraftbarometermåling

 
08.03.2016

Lærling i elektrofag

I Tussa har vi fleire kvinner som har tatt utradisjonelle yrkesval. Møt Camilla Bakke som er lærling i elektrofag i Tussa Installasjon.  Lærling i elektrofag

 
27.01.2016

Oppgraderer Åmela kraftverk

Åmela kraftverk er Tussa sitt nest største, og nyleg vart den 40 tonn tunge rotoren løfta ut for vask og vedlikehald. Fram til mai skal det snart 40 år gamle kraftverket pussast opp og få nye delar.  Oppgraderer Åmela kraftverk

 
18.01.2016

Straumens dag

Straum gir oss lys, varme og opplevingar døgnet rundt - heile året. Straum er viktig i dag, og blir enda viktigare i morgon. Difor markerer vi Straumens dag både i Noreg og resten av Norden 23. januar.  Straumens dag