17.08.2018

Normal magasinfylling

Kombinasjonen tørr sommar og produksjonsstopp på Tussa kraftverk har sett sitt preg på magasinfyllinga i Tussa sitt område på søre Sunnmøre. Vi er no i ein situasjon med låge vassmagasin ved dei fleste kraftverka, medan det nærmar seg overløp i Tyssevatnet.  Normal magasinfylling

 
10.08.2018

Sju ting du bør vite om straumprisane

Mange har lagt merke til dei høge straumprisane i sommar, og lurer på kvifor det er slik og kva vi kan vente oss utover hausten. Her finn du ei oversikt med svar på mange av dei vanlegaste spørsmåla.  Sju ting du bør vite om straumprisane

 
31.07.2018

Sjå Saudehornet rett opp direkte

Ønskjer du å følgje Saudehornet rett opp på storskjerm har du moglegheit til det på hotell Ivar Aasen i Ørsta. Motbakkeløpet avsluttar den to veker lange Naturfestivalen, og går av stabelen førstkommande laurdag.  Sjå Saudehornet rett opp direkte

 
28.06.2018

Sommarjobb utanom det vanlege

Nokon med tøffare sommarjobb? Her er to av ferievikarane våre i sandfanget i Tussa kraftverk, i full gang med å reinske ut stein, grus og sand.  Sommarjobb utanom det vanlege

 
26.06.2018

Spørjeundersøking

26. juni sendte vi ut ei spørjeundersøking på e-post til eit utval av kundane våre. Undersøkinga gjeld produktutvikling og kva produkt kundane våre ønskjer vi skal levere i framtida. Vi set stor pris på at du svarar på undersøkinga dersom du har fått ho.  Spørjeundersøking

 
22.06.2018

Laurdagsope på kundesenteret i sommar

Kundesenteret vårt for internett og TV har ope kvar laurdag i sommar frå klokka 12 til 15. På kvardagar er det ope frå klokka 8 til 17. Opningstidene for kundesenter straum er kl. 9 til 15.30.  Laurdagsope på kundesenteret i sommar

 
21.06.2018

Tussa overtek Statkraft sin eigardel i Istad

Tussa Kraft AS overtek Statkraft sin 49 % eigardel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Dei resterande eigardelane i Istad er eigd av Molde kommune (34 %) og Moldekraft AS (17 %).  Tussa overtek Statkraft sin eigardel i Istad

 
18.06.2018

Resultat for Tussa 1. tertial

Rekneskapen for 1. tertial 2018 syner eit driftsresultat på 29,8 mill. kr (70,6) og eit resultat før skatt på 29 mill. kr (55,8). Omsetninga vart 309,2 mill. kr (298), totalkapitalen er 2 545,3 mill. kr (2 415,5) og eigenkapitalprosenten er 34,1 % (35,6). Netto finans syner eit resultat på -0,8 mill. kr (-14,8). Tilsvarande tal for 1. tertial 2017 står i parentes.  Resultat for Tussa 1. tertial