29.01.2019

Difor er straumprisen uvanleg høg

Straumprisane har vore uvanleg høge det siste halvåret. Mange lurar på kvifor det vart slik og kva vi kan vente oss utover vinteren. Her er svar på nokre av dei vanlegaste spørsmåla.  Difor er straumprisen uvanleg høg

 
18.12.2018

Tussa byggjer fiber på Flø

Flø-buarane har over lengre tid signalisert stort behov for eit betre og meir framtidsretta breibandsnett. På nyåret startar Tussa utbygging av fiber til grenda.
 Tussa byggjer fiber på Flø

 
11.12.2018

Tussa sel aksjar i Istad

Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.  Tussa sel aksjar i Istad

 
04.12.2018

Ungdommar med kraftkunst

I kunstprosjektet NoDå arbeider seks lokale ungdommar med temaet vatn og energi. Volda og Ørsta Kunstlag er eit av ti norske kunstlag som deltek i prosjektet, og Tussa er med på laget som sponsor.  Ungdommar med kraftkunst

 
23.11.2018

Søk om sponsormidlar

Tussa er stolt støttespelar til små og store lag og organisasjonar på søre Sunnmøre og Hornindal. Søk om sponsormidlar innan 15. januar.  Søk om sponsormidlar

 
22.11.2018

Ny kalender med naturfoto frå Sunnmøre

Denne veka sender vi ut kalender for 2019 til alle straum- og breibandskundane våre. Kalenderen er illustrert med flotte naturfoto frå søre Sunnmøre, tatt av lokale fotografar.  Ny kalender med naturfoto frå Sunnmøre

 
15.10.2018

No er vassmagasina fulle

Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.  No er vassmagasina fulle

 
10.10.2018

Premieutdeling i Krafttaket

Årets 10 gode gjerninger spreidde mykje glede i Krafttaket 2018. Torsdag kunne vi i Tussa med stoltheit dele ut 100 000 kroner til dei 10 deltakarane i Krafttaket 2018.  Premieutdeling i Krafttaket