27.07.2021

Festivalsommar

Saudehornet rett opp 2019

Då var sommaren her for fullt, og med det festivalar og sosiale arrangement. Tussa er stolt sponsor av søre Sunnmøre sine små og store festivalar.

 
 

Sommar og lynskadar

Du kan redusere risikoen for lynskadar med enkle tiltak.  Sommar og lynskadar

Når gode energiar går i lag

Selskapa som driv med rådgiving og sal av straum i energikonserna TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi (SFE), Tussa og Sognekraft slo seg saman ved nyttår. I dag kan vi fortelje at namnet på det nye og spennande straumselskapet er Wattn.  Når gode energiar går i lag

Roar Stenersen, Øyvind Kleven og Gunnar Slettestøl på Tussa-tomta

Tussa byggjer nytt forretningsbygg i Fosnavåg

På Mjølstadneset i Fosnavåg kjem Tussa Installasjon sitt nye kontor- og forretningsbygg. Bygget på om lag 1200 m2 vil gi rom for vidare vekst for selskapet og satsinga i Herøy.  Tussa byggjer nytt forretningsbygg i Fosnavåg

 
21.06.2021

Godt tertialresultat for Tussa

Tussa hadde eit driftsresultat på 84,5 mill. kr og eit resultat før skatt på 93,1 mill. kr første tertial 2021. Dette er ein auke i driftsresultatet på 24,3 mill. kr samanlikna med same periode i fjor. Hovudårsaka til auken er høgare kraftpris.  Godt tertialresultat for Tussa

 
21.06.2021

Opningstider i sommar

Tussa har desse opningstidene i sommar, på kundesenter og sentralbord:  Opningstider i sommar

 
26.05.2021

Strålande framtid for solenergi

Solenergi er den energikjelda i verda som veks fortast. Sjølv om solenergi berre er ein liten del av kraftproduksjonen i Noreg, er den likevel den kraftproduksjonsteknologien som veks raskast. Tussa Installasjon har bygd seg opp solid kompetanse innan solenergi lokalt, og merkar at veksten er reell også på Sunnmøre.  Strålande framtid for solenergi

 
05.05.2021

Stor direktesending på nasjonaldagen

Følg høgdepunkta på nasjonaldagen direkte på Facebook og YouTube. I år som i fjor vil Tussa vil vere til stades med kamerateam på markeringar i dei sju kommunane på søre Sunnmøre, og vise korps, paradar, helsingar frå ordførarar og mykje meir i ei direktesending leia av Thomas Ryste.  Stor direktesending på nasjonaldagen