22.10.2021

Hurra! Tussa IKT feirer 20 år

20211021_170522 mindre.jpg

Tussa markerer 20 år i IT og kommunikasjonsbransjen, og for ei reise det har vore! Alle som har bidrege; medarbeidarar, kundar, samarbeidspartnarar og eigarar, skal ha ei stor takk for at vi i dag har ei IKT-verksemd med 80 tilsette og musklar til å vekse og utvikle oss.

 
 
210928 frukostmote_header_alesund_nobutton.jpg

Frukostmøte Ålesund

Korleis kan kollegaene og medarbeidarane dine bidra i kampen mot cyberkriminalitet? Eirik Dalen jobbar med IT-sikkerheit i Secure Practice, og tek føre seg nettopp dette. Han er oppteken av å gjere den digitale verda tryggare.  Frukostmøte Ålesund

Nye faktureringsrutinar frå og med november

Vi gjer oss klare til lansering av straumselskapet Wattn. Fakturaen kjem som normalt i oktober, men frå november av tilbyr vi ikkje lenger samlefaktura for straum og internett/digital-tv. Det betyr at fakturaen for straum vil kome frå Wattn, og fakturaen for internett og digital-tv vil kome frå Tussa IKT.  Nye faktureringsrutinar frå og med november

epost.jpg

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis breibandskundane våre ser på Tussa. I midten av september vil Sentio Research difor sende ut ei undersøking på e-post, der vi stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post

 
24.08.2021

Tussa sender direkte frå Melshornløpet

Melshornløpet blir arrangert for første gong i år, og Tussa sender direkte frå motbakkeløpet i Volda. Sendinga ser du på Facebook og YouTube laurdag 4. september klokka 9.  Tussa sender direkte frå Melshornløpet

 
27.07.2021

Festivalsommar

Då var sommaren her for fullt, og med det festivalar og sosiale arrangement. Tussa er stolt sponsor av søre Sunnmøre sine små og store festivalar.  Festivalsommar

 
25.06.2021

Sommar og lynskadar

Du kan redusere risikoen for lynskadar med enkle tiltak.  Sommar og lynskadar

 
22.06.2021

Når gode energiar går i lag

Selskapa som driv med rådgiving og sal av straum i energikonserna TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi (SFE), Tussa og Sognekraft slo seg saman ved nyttår. I dag kan vi fortelje at namnet på det nye og spennande straumselskapet er Wattn.  Når gode energiar går i lag