12.04.2019

Tussa med årsresultat på 56,2 mill. kr

Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innanfor alle forretningsområda. Det har vore få driftsavbrot innan både energi og breiband.

 
 

Utrygg is i fjellet

Dei fleste regulerte vatn har område med svært svekka is. Skal du ferdast i fjellet og krysse islagde vatn er det viktig å kontrollere istjukna. Hald deg unna elveosar, for her er isen som regel utrygg.  Utrygg is i fjellet

Tussa inviterer til gratis temakveld med Barnevakten

Korleis lære barn å ta smarte val på nett, mobil og i spel? Det er tema når Tussa inviterer foreldre og barn til temakveld om barn og mediebruk.  Tussa inviterer til gratis temakveld med Barnevakten

Tussaligaen startar snart

Tussa lanserer e-sportliga

Tussaligaen skal samle spelinteressert ungdom og vaksne på søre Sunnmøre.  Tussa lanserer e-sportliga

 
27.03.2019

Acel flyttar til Tussa datasenter

Frå 1. april vil alle serverane til Acel køyre i Tussa sitt miljøvenlege datasenter i Ørsta.  Acel flyttar til Tussa datasenter

 
08.03.2019

Tussa støttar kultur og idrett

Tussa har fordelt sponsormidlane for 2019. I år vart midlane fordelte på totalt 139 lag og organisasjonar på søre Sunnmøre.
 Tussa støttar kultur og idrett

 
27.02.2019

Tussa kjøper Kvalsvik Elektro

Tussa Installasjon AS har inngått avtale om å kjøpe Kvalsvik Elektro AS i Fosnavåg.  Tussa kjøper Kvalsvik Elektro

 
25.02.2019

Tussa fornyar med Get

Tussa og Get har forlenga partnarskapet, som gir kundane på søre Sunnmøre tilgang til digital-TV, og snart også smarte heimar.  Tussa fornyar med Get