(03.07.2020)
 

TV 2 tilbake på skjermane

Kjære kunde, no er endeleg TV 2-kanalane tilbake på skjermane hos oss! Vi beklagar ulempen dette har medført, men er no veldig glade for at Telia og TV 2 har kome til einigheit.

45 ekstra poeng ut juli
I perioden vi ikkje kunne vise TV 2-kanalene, fekk du 45 ekstra poeng i valmenyen til å velje inn andre kanalar eller strøymetenester i startpakken din.
 
Som eit lite plaster på såret, vil du behalde dei ekstra poenga fram til 1. august.