(16.03.2014)
 

Straumbrot på Sunnmøre

Søndag kveld klokka 22.20 vart heile Sunnmøre utan straum. Årsaka var feil på 420-kV sentralnettslinja i Viklandet, Nordmøre. Klokka 23.15 hadde alle på søre Sunnmøre fått tilbake straumen.

Mørenett vaktsentral har oppdatert oversikt over uventa feil i kraftnettet her: Feil i kraftnettet