Aktuelt og media
(04.01.2018)
 

Stolt sponsor og støttespelar

Før nyttår signerte Tussa fleire nye sponsoravtalar. Vi har forlenga avtalen med Herøy biljardklubb, held fram samarbeidet med Sunnmøre kammermusikkfestival og støttar barne- og ungdomsaktiviteten i Gursken IL.

Over 100 lag og organisasjonar på søre Sunnmøre og Hornindal får kvart år sponsorstøtte frå Tussa. Den berande tanken bak Tussa si sponsorverksemd er å bidra til attraktive og levande lokalsamfunn i området vårt. Sponsormidlane blir difor fordelte etter prinsippet litt til mange, i staden for å gå inn som hovudsponsor til nokre få.

Vi minner om fristen for å søke om sponsormidlar frå Tussa, som er 15. januar.