(25.06.2021)
 

Sommar og lynskadar

Kvar sommar fører lynnedslag til brannar og skadar på elektrisk utstyr i bustader.
Du kan redusere risikoen for lynskadar med enkle tiltak.

Lyn og sommar.jpg

Ut med kontaktane

Før du reiser på ferie eller helgeturar rår vi deg til å trekke ut stikkontakten til datamaskiner, stereoanlegg, tv, mobil-ladarar, modem og anna elektrisk utstyr. 

Fiber:
Trekk ut støpslet til fibermodem og ruter. (NB! Ikkje trekk ut sjølve fiberkabelen.)
 
Breiband ADSL/VDSL:
Trekk ut støpslet til ruteren. Dra ut DSL-kabelen som går til veggen (ofte merka DSL).
 

Overspenningsvern

Enorme krefter er i sving når det lynar. Straumstyrken kan variere frå nokre tusen ampere til 300 000 ampere. Til samanlikning er eit vanleg sikringsskap laga for å tåle straumstyrker frå 10 til mellom 60 og 80 ampere.
 
Tussa rår alle bustadeigarar til å montere overspenningsvern. Lynvern er lovpålagt i alle nyare hus. Overspenningsvern kan enkelt etterinstallerast dersom du har ein eldre bustad, men arbeidet krev ein autorisert installatør.

I tillegg rår vi til å installere eit finvern på det mest følsame elektroniske utstyret ditt som t.d. datamaskin, tv, modem o.l. Dette må monterast mellom straumuttak og støpsel på t.d. datamaskina.  

Skadar på el-anlegg som følgje av overspenning er ikkje alltid like lett å oppdage. Men dersom du opplever at sikringar og lyspærer går i tide og utide etter eit torevêr, bør el-anlegget kontrollerast av ein autorisert installatør.

Bur du ekstra utsett til for lynnedslag, t.d. på ei høgde, kan det vere lurt å montere ein lynavleiar. Bruk fagfolk til dette.
 
Du kan kontakte Tussa Installasjon for tilbod på montering av overspenningsvern.