(14.11.2014)
 

Magasin om Smart Strøm

Smart Strøm, innføringa av nye, automatiske straummålarar, betyr føremonar både for kundar, kraftsystemet og samfunnet som heilheit. Energi Norge har gitt ut eit magasin som handlar om Smart Strøm og årsakene til at alle straumkundar i landet skal få nye straummålarar innan 1. januar 2019. Magasinet kan du lese her.

Last ned Smart Strøm-magasinet her