Aktuelt og media
(31.01.2016)
 

Kompensasjon for langvarig straumbrot

Visste du at du kan søke om kompensasjon frå nettselskapet ditt dersom straumen har vore vekk i meir enn 12 samanhengande timar? Ordninga er forskriftsfesta, og gjeld alle nettkundar.

31.10.2009 029.jpg
Dersom straumen kjem tilbake i periodar på mindre enn to timar, vert straumbrotet rekna som samanhengande.
 
For meir informasjon om kompensasjonsordninga, sjå nettsidene til det lokale nettselskapet ditt. For kundar på Sunnmøre er dette Mørenett.