(11.02.2019)
 

Feilutsendte stadfestingar

I løpet av helga har systemleverandøren vår gjort nokre endringar i systemet vårt i samband med Elhub som skal settast i drift 18.02.2019. Dette har dessverre generert utsending av stadfestingar som kundane allereie har fått tidligare.

Vi beklagar denne feilen og de kan sjå vekk frå stadfestingane de har mottatt.