(29.04.2016)
 

Årsrapport 2015

29. april var det ordinær generalforsamling i Tussa. Årsmeldinga og rekneskapen for 2015 vart godkjent utan merknader.

 
Val av nye styremedlemmer
Generalforsamlinga valte nye medlemmer til styret i Tussa Kraft. Kjell Arne Aurstad med personleg vara Bente Reklev (Ørsta), Lars Erling Bjåstad Hovlid med personleg vara Jan Berset (Hareid/Ulstein) og Lena Nordal Vedeld med personleg vara Mathias Hogne Gjerde (Vanylven/Sande) stod på val. 
 
Desse vart valt inn i styret for to år:
- Ørsta: Kjell Arne Aurstad held fram i styret med personleg vara Bente Reklev
- Sande/Vanylven: Mathias Hogne Gjerde er valt inn i styret med personleg vara Lena Nordal Vedeld
- Hareid/Ulstein: Ann Magritt Bjåstad Vikebakk er valt inn i styret med personleg vara Knut Kleiven
 
Styret i Tussa Kraft er etter generalforsamlinga slik:
Gunnar Gjørtz (styreleiar)
Hilde Marie Brungot (nestleiar)
Kjell Arne Aurstad
Mathias Hogne Gjerde
Sindre Rotevatn
Inger S. Sundnes
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk
Daniel Fjørtoft (tilsetterepresentant)
Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant)
Håvard Marøy (tilsetterepresentant)
Vivian Roppen (tilsetterepresentant)