15.10.2018

No er vassmagasina fulle

Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.

 
 
Krafttaket 2018

Premieutdeling i Krafttaket

Årets 10 gode gjerninger spreidde mykje glede i Krafttaket 2018. Torsdag kunne vi i Tussa med stoltheit dele ut 100 000 kroner til dei 10 deltakarane i Krafttaket 2018.  Premieutdeling i Krafttaket

Tertialrapport 2 2018

Driftsresultat for Tussa 2. tertial

Rekneskapen for Tussakonsernet pr. 2. tertial 2018 syner eit driftsresultat på 36,6 mill. kr og eit resultat før skatt på 16,5 mill. kr. Konsernet har ein reduksjon i driftsresultatet på 38,9 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2017. Hovudårsaka til det er lågare kraftproduksjon og høgare andre driftskostnader, som følgje av ei planlagt oppgradering av turbinane i Tussa kraftverk på Bjørke.  Driftsresultat for Tussa 2. tertial

Krafttaket 2016 takk_aktuelt og media.png

Krafttaket 2018 er avslutta!

Gode gjerningar skapte stort engasjement og mykje glede i Krafttaket 2018  Krafttaket 2018 er avslutta!

 
24.09.2018

- Bedrifter må satse meir på IT-sikkerheit

Det var bodskapen då Tussa presenterte si nye IT-sikkerheitsteneste Tussa MSS under Lindbak Expo denne veka. Tussa samarbeider med Pedab Norge om sikkerheitstenesta som er installert i Tussa sitt datasenter. Tenesta overvakar og varslar om uønska trafikk i bedrifter sitt datanettverk.  - Bedrifter må satse meir på IT-sikkerheit

 
24.09.2018

Tussa på Lindbak Expo

For andre år på rad deltok Tussa på Lindbak Expo. Nærare 100 deltakarar samla seg på konferansen for å høyre siste nytt innanfor effektive arbeidsplassar, IT-sikkerheit, og eksponering på digitale flater.  Tussa på Lindbak Expo

 
23.09.2018

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis kundane våre ser på Tussa. I september vil Kantar TNS difor sende ut ei undersøking på e-post, der stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post

 
13.09.2018

Tussa satsar på lærlingar

Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.  Tussa satsar på lærlingar