08.05.2019

Tussaligaen open for påmelding

Youtubebanner.jpg

Tussaligaen skal samle spelinteressert ungdom og vaksne på søre Sunnmøre. No er det opna for påmelding til første sesong.

 
 

Årsrapport 2018

30. april vart det halde ordinær generalforsamling i Tussa. Årsmeldinga og rekneskapen for 2018 vart godkjent utan merknader.  Årsrapport 2018

Tussa kundesenter - best i test 2019

Tussa har Noregs beste kundesenter

Tussa sitt kundesenter er kåra til best i test innanfor kategorien energi. Førsteprisen vart delt ut under Call Center-dagane 25. april.  Tussa har Noregs beste kundesenter

Tussa med årsresultat på 56,2 mill. kr

Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innanfor alle forretningsområda. Det har vore få driftsavbrot innan både energi og breiband.  Tussa med årsresultat på 56,2 mill. kr

 
09.04.2019

Utrygg is i fjellet

Dei fleste regulerte vatn har område med svært svekka is. Skal du ferdast i fjellet og krysse islagde vatn er det viktig å kontrollere istjukna. Hald deg unna elveosar, for her er isen som regel utrygg.  Utrygg is i fjellet

 
29.03.2019

Tussa inviterer til gratis temakveld med Barnevakten

Korleis lære barn å ta smarte val på nett, mobil og i spel? Det er tema når Tussa inviterer foreldre og barn til temakveld om barn og mediebruk.  Tussa inviterer til gratis temakveld med Barnevakten

 
29.03.2019

Tussa lanserer e-sportliga

Tussaligaen skal samle spelinteressert ungdom og vaksne på søre Sunnmøre.  Tussa lanserer e-sportliga

 
27.03.2019

Acel flyttar til Tussa datasenter

Frå 1. april vil alle serverane til Acel køyre i Tussa sitt miljøvenlege datasenter i Ørsta.  Acel flyttar til Tussa datasenter