14.01.2021

Osdalen kraftverk er sett i drift

Meir miljøvennleg kraft frå Sunnmøre. Tussa har sett i drift sitt 23. vasskraftverk. Osdalen kraftverk vil ha ein gjennomsnittleg årsproduksjon på 16 GWh, som er straum til om lag 800 husstandar i eitt år.

 
 
Vinterprisar 201x135.jpg

Inn i det nye året med meir normale spotprisar for vinteren

Det blei ein pangstart på det nye året, med ei kraftig auke i spotprisane i Noreg. Spotprisen har meir enn dobla seg i forhold til prisane vi såg i desember. Framtidsutsiktene tilseier likevel at vi truleg vil sjå ein nedgang i prisane dei neste vekene.  Inn i det nye året med meir normale spotprisar for vinteren

Vinterprisar 201x135.jpg

Vi har fått med Sognekraft på laget!

Kraftkonserna Tussa, SFE og Tafjord starta hausten 2020 eit samarbeid om framtidig straumsal i eit nytt felleseigd selskap. No tiltrer Sognekraft partnarskapen, og blir ny deleigar i lag med dei tre andre. Med over 100 000 straumkundar og ambisjonar om vekst, tek vi opp konkurransen med dei store aktørane i marknaden.  Vi har fått med Sognekraft på laget!

Øystein Vikingsen Fauske

Øystein Vikingsen Fauske tilsett som adm. direktør i nytt energiselskap

Dei tre energikonserna TAFJORD, SFE og Tussa har tilsett Øystein Vikingsen Fauske som administrerande direktør i det nye selskapet som skal drive straumsal til privat- og bedriftsmarknaden. Fauske kjem frå stillinga som konserndirektør for digitalisering, HR og produktutvikling i Ekornes.  Øystein Vikingsen Fauske tilsett som adm. direktør i nytt energiselskap

 
09.12.2020

Digital energikonferanse

Velkommen til digital energikonferanse. Lær meir om kraftprisutviklinga fram mot 2030, og om korleis Fora Form satsar på god design, berekraft og miljø i møbelproduksjonen sin.  Digital energikonferanse

 
08.12.2020

Tussa styrkar satsinga på IT-sikkerheit og Microsoft 365

Tussa IKT har ambisjonar om å vere Nordvestlandet sitt største IKT-miljø, og selskapet vil no tilsetje fleire nye medarbeidarar innanfor dei strategiske satsingsområda IT-sikkerheit og skytenester frå Microsoft. Dette er tenester det er stort behov for i marknaden.  Tussa styrkar satsinga på IT-sikkerheit og Microsoft 365

 
26.11.2020

Digital adventskonsert frå Tussa og Grimstadkoret

I samarbeid med Grimstadkoret gir Tussa deg ein adventskonsert rett heim i stova. Kvar søndag i advent blir ein ny songvideo sendt på TV-kanal 171 og på Tussa si Facebook-side.  Digital adventskonsert frå Tussa og Grimstadkoret

 
25.11.2020

VM i fornybar energi

Fornybarnæringa i Noreg meiner klimaomstillinga går for sakte, og lanserer difor VM i fornybar energi. I front av meisterskapen står verda sin beste fotballspelar, Ada Hegerberg, som ønskjer å bidra i kampen for ei meir berekraftig framtid.  VM i fornybar energi