05.05.2021

Stor direktesending på nasjonaldagen

Einbu, Ryste, Driveklepp - Tussa 17mai intranett.jpg

Følg høgdepunkta på nasjonaldagen direkte på Facebook og YouTube. I år som i fjor vil Tussa vil vere til stades med kamerateam på markeringar i dei sju kommunane på søre Sunnmøre, og vise korps, paradar, helsingar frå ordførarar og mykje meir i ei direktesending leia av Thomas Ryste.

 
 

Best på kundeservice i Noreg

Tussa er for 3. året på rad kåra til vinnar av Noreg sin beste kundeservice i kategorien energi. Tussa vann også denne gjeve kundeserviceprisen i 2017, 2019 og 2020.  Best på kundeservice i Noreg

Generalforsamling i Tussa

28. april var det ordinær generalforsamling i Tussa.  Generalforsamling i Tussa

Fiberutbygging Hareid kommune kart.png

Fibersamarbeid mellom Tussa og Hareid kommune

Tussa og Hareid kommune har inngått ein samarbeidsavtale for å kunne tilby fiber til områda Almestranda, Snipsøyrdalen, Ulset, Hjørungdal og Hjørungneset. Dersom 80 prosent av husstandane bestiller fiber vil utbygginga bli realisert.  Fibersamarbeid mellom Tussa og Hareid kommune

 
13.04.2021

Fiber til fleire bygder i Volda

Tussa har vedteke å byggje ut fiber til kundar i Skjåstaddalen, Bjørke, Viddal og Dalsfjorden. Når denne utbygginga er ferdig, har Volda kommune svært høg fiberdekning, der 93 prosent av innbyggjarane har moglegheit til å kople seg til fibernettet.  Fiber til fleire bygder i Volda

 
08.04.2021

Tussa med årsresultat på 114,2 mill. kr

Historisk låge kraftprisar og betydeleg lågare inntekter frå vasskraftproduksjonen pregar årsresultatet for 2020. Gode resultat frå IKT- og installasjonsverksemda, i tillegg til gevinst ved sal av aksjane i straumsalsverksemda, bidrog til at det økonomiske resultatet for 2020 vart godt.  Tussa med årsresultat på 114,2 mill. kr

 
26.03.2021

Telia og NENT samde om ny avtale

Partane er samde om ei ny langsiktig distribusjonsavtale som sikrar norske Telia-kundar tilgang til alle NENT sine kanalar og strøymetenester. Kanalane og strøymetenestene vil vere tilbake i Telia sine TV-pakkar i løpet av ettermiddagen fredag 26. mars.  Telia og NENT samde om ny avtale

 
26.03.2021

Energiselskapet Stryn slår seg saman med Tussa

Styra i Energiselskapet Stryn AS og i Tussa Kraft AS har begge samrøystes vedteke at dei to selskapa skal slå seg saman.  Energiselskapet Stryn slår seg saman med Tussa