01.11.2021

Nye faktureringsrutinar frå og med november

Vi gjer oss klare til lansering av straumselskapet Wattn. Frå november av tilbyr vi ikkje lenger samlefaktura for straum og internett/digital-tv. Det betyr at fakturaen for straum vil kome frå Wattn, og fakturaen for internett og digital-tv vil kome frå Tussa IKT.

 
 

Mot jamnare kraftprisar i framtida

Måndag vart Tussa og Fjord Energi sitt småkraftseminar arrangert, med over 50 deltakarar. Dette er ein viktig møteplass for lokale utbyggjarar av småkraftverk, sa Tor Havåg i Tussa under opninga. Kraftprisane var hovudtema for seminaret, og dei store ulikskapane mellom prisområda i Noreg.  Mot jamnare kraftprisar i framtida

Godt tertialresultat for Tussa

Tussa hadde eit driftsresultat på 131 mill. kr og eit resultat før skatt på 117 mill. kr andre tertial 2021. Dette er ein auke i driftsresultatet på 48 mill. kr samanlikna med same periode i fjor. Hovudårsaka til auken er høgare kraftpris.  Godt tertialresultat for Tussa

20211021_170522 mindre.jpg

Hurra! Tussa IKT feirer 20 år

Tussa markerer 20 år i IT og kommunikasjonsbransjen, og for ei reise det har vore! Alle som har bidrege; medarbeidarar, kundar, samarbeidspartnarar og eigarar, skal ha ei stor takk for at vi i dag har ei IKT-verksemd med 80 tilsette og musklar til å vekse og utvikle oss.  Hurra! Tussa IKT feirer 20 år

 
30.09.2021

Frukostmøte Ålesund

Korleis kan kollegaene og medarbeidarane dine bidra i kampen mot cyberkriminalitet? Eirik Dalen jobbar med IT-sikkerheit i Secure Practice, og tek føre seg nettopp dette. Han er oppteken av å gjere den digitale verda tryggare.  Frukostmøte Ålesund

 
15.09.2021

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis breibandskundane våre ser på Tussa. I midten av september vil Sentio Research difor sende ut ei undersøking på e-post, der vi stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post

 
24.08.2021

Tussa sender direkte frå Melshornløpet

Melshornløpet blir arrangert for første gong i år, og Tussa sender direkte frå motbakkeløpet i Volda. Sendinga ser du på Facebook og YouTube laurdag 4. september klokka 9.  Tussa sender direkte frå Melshornløpet

 
27.07.2021

Festivalsommar

Då var sommaren her for fullt, og med det festivalar og sosiale arrangement. Tussa er stolt sponsor av søre Sunnmøre sine små og store festivalar.  Festivalsommar