07.01.2020

Tussa vil fikse det trådlause nettet ditt

Er du ein av dei som har problem med det trådlause nettet? Gjennom programmet Wifixadet tilbyr Tussa eksperthjelp for å fikse det trådlause nettet ditt.

 
 
Sjøkabel til Vågsholmen

Fiber til Vågsholmen

Ein sjøkabel under hamna i Fosnavåg sikrar Vågsholmen fiber til jul.  Fiber til Vågsholmen

Tussa med første plusskunde på solstraum

Når Hareid Group sitt solcellepanel produserer meir straum enn dei nyttar sjølv, kjøper Tussa overskotskrafta. Den nye plusskundeavtalen mellom selskapa inneheld både ei leveringsavtale på straum frå Tussa, og ei avtale om at Tussa kjøper overskotskrafta som Hareid Group produserer på solcelleanlegget sitt.  Tussa med første plusskunde på solstraum

Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT

Tussa og Sykkylven Energi inngår fiberavtale

Tussa og Sykkylven Energi samarbeider om å levere eit fiberbasert aksessnett til Telia sine mobilmaster i Sykkylven. Avtalen er del av Telia sitt arbeid med å forsterke den norske mobilnettinfrastrukturen.  Tussa og Sykkylven Energi inngår fiberavtale

 
30.10.2019

Stor jubileumsfest i Ørstahallen

Laurdag 26. oktober markerte vi at Tussa feirar 70 år i år. Alle som ønskte å vere med på feiringa kunne bestille gratis billett til arrangementet.  Stor jubileumsfest i Ørstahallen

 
04.10.2019

Godt tertial for Tussa

Høgare produksjonsvolum, høgare oppnådd kraftpris og lågare andre driftskostnader er hovudårsaka til det gode resultatet i Tussa 2. tertial 2019. Rekneskapen pr. 2. tertial syner eit driftsresultat på 129,4 mill. kr, som er ei auke på 92,8 mill. kr samanlikna med tilsvarande periode i 2018.  Godt tertial for Tussa

 
02.10.2019

Inviterer til folkefest i Ørstahallen

Eit spennande industrieventyr gjennom 70 år. Tussa jubilerer og 26. oktober inviterer vi til stor folkefest i Ørstahallen. Velkommen!  Inviterer til folkefest i Ørstahallen

 
30.09.2019

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis breibandskundane våre ser på Tussa. I byrjinga av oktober vil Sentio Research difor sende ut ei undersøking på e-post, der vi stiller nokre spørsmål om Tussa.  Spørjeundersøking på e-post