19.03.2020

Kompensasjon for TV2 Sport Premium og Viasport

Kunnskap sport.jpg

Get-kundar får full kompesasjon på TV2 Sport Premium- og Viasport-abonnement som følgje av utsette kampar i Champions League.

 
 

Slik får du stabilt nett på heimekontoret

Har du mykje utstyr som er kopla til det trådlause nettet ditt? Her er nokre tips for å få stabilt internett til deg på heimekontor og heimeskule.  Slik får du stabilt nett på heimekontoret

Høg beredskap for IKT og kraftproduksjon

Tussa har sett i verk ei rekkje tiltak for å sikre kraftproduksjonen og leveransen av breiband og IT-løysingar i ei tid der straum og digitale kommunikasjonsløysingar er svært viktig.  Høg beredskap for IKT og kraftproduksjon

Viktig informasjon til kundane våre

Det er eit felles ansvar å hindre spreiing av koronaviruset. Vi følgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet og oppmodar kundane våre om å kontakte oss på telefon, e-post eller chat framfor personleg oppmøte.  Viktig informasjon til kundane våre

 
04.03.2020

Tussa byggjer ut fiber på Leknes, Urke og Øye

Tussa og Ørsta kommune har inngått ein avtale om å byggje ut fiber på Leknes, Urke og Øye. Ørsta kommune har søkt og fått tilskot på 3 millionar kroner frå den statlege tilskotsordninga for fiberutbygging. Saman med kommunale midlar utgjer dette eit bidrag på 3, 24 millionar kroner for å realisere utbygginga.  Tussa byggjer ut fiber på Leknes, Urke og Øye

 
26.02.2020

Tussa sponsar Karsten Warholm International

Tussa er stolt støttespelar av Karsten Warholm International som går av stabelen fredag 28.februar i Ulsteinhallen. Stemnet samlar alt frå eliteutøvarar til regionale og lokale talent, og er ei stor hending for friidrettsmiljøet på Sunnmøre.  Tussa sponsar Karsten Warholm International

 
14.02.2020

Tussa IKT sertifisert til ISO 27001

Tussa IKT har sertifisert seg innanfor ISO 27001, ein leiande standard for informasjonssikkerheit. Sertifikatet stadfestar at Tussa IKT har gode system og rutinar for informasjonssikkerheit, og for å avdekke og stoppe digitale trugslar.  Tussa IKT sertifisert til ISO 27001

 
05.02.2020

Sommarjobb i Tussa

Tussa søkjer etter ferievakarar for sommaren 2020.  Sommarjobb i Tussa