Om oss

Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern med hovudkontor i Ørsta kommune på Sunnmøre. 200 medarbeidarar jobbar i konsernet, med oppgåver innanfor kraftproduksjon, kraftomsetning, IKT og installasjon.

 
 

Finansiell informasjon

Årsrappport, tertialrapport og nøkkeltal.  Finansiell informasjon

 

Organisasjon

Konsernet, historie, styret, eigarar, visjon og verdiar.  Organisasjon

 

Tussa 70 år

I 2019 markerer Tussa at det er 70 år sidan selskapet vart skipa.  Tussa 70 år

 
 

Aktuelt

Pressemeldingar, aktuelt, logo og profilelement  Aktuelt

 

Kraftproduksjon

Tussa eig og driv 22 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg.  Kraftproduksjon

dokumentbilde sponsor.png 

Sponsor

Vi støttar frivillige lag som driv aktivitet retta mot barn og ungdom på søre Sunnmøre.  Sponsor