Bildetekst i beskrivelse-feltet

Om oss

Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern med hovudkontor i Ørsta kommune på Sunnmøre. 200 medarbeidarar jobbar i konsernet, med oppgåver innanfor kraftproduksjon, kraftomsetning, IKT og installasjon.

 
 

Organisasjon

Tussa er organisert som konsern, der Tussa Kraft AS er morselskap over fem dotterselskap. I tillegg eig Tussa 46.34 % av Mørenett AS.  Organisasjon

 

Økonomi og rapportar

Årsrappport, tertialrapport og nøkkeltal for Tussakonsernet.  Økonomi og rapportar

 

Aktuelt og media

Pressemeldingar, aktuelle nyhende, bilde og logo.  Aktuelt og media

 
 

Kraftproduksjon

Tussa eig og driv 21 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg.  Kraftproduksjon

 

Samfunnsansvar og miljø

Samfunnsansvar er ein integrert del av verksemda i konsernet.  Samfunnsansvar og miljø

dokumentbilde sponsor.png 

Sponsor

Vi støttar frivillige lag som driv aktivitet retta mot barn og ungdom på søre Sunnmøre.  Sponsor