Tussa - med kraft til å skape

Om oss

Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern med hovudkontor i Ørsta kommune på Sunnmøre. 200 medarbeidarar jobbar i konsernet, med oppgåver innanfor kraftproduksjon, kraftomsetning, IKT og installasjon.

 
 

Finansiell informasjon

Årsrappport, tertialrapport og nøkkeltal.  Finansiell informasjon

 

Organisasjon

Organisasjon, historie, styret, eigarar, visjon og verdiar.  Organisasjon

 

Aktuelt

Pressemeldingar, aktuelt, logo og profilelement  Aktuelt

 
 

Kraftproduksjon

Tussa eig og driv 23 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg.  Kraftproduksjon

 

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er ein integrert del av verksemda i konsernet.  Samfunnsansvar

dokumentbilde sponsor.png 

Sponsor

Vi støttar aktivitet retta mot barn og ungdom på søre Sunnmøre.  Sponsor