Tussa ser mot sola

Sjølv om vi ikkje er på verdstoppen i soldagar her i landet, så vert solenergi stadig meir relevant for oss.

Prisane på solanlegg går nedover og teknologien blir betre. Tussa Installasjon leverte nyleg eit stort anlegg til Høgskulen i Volda, og ser dette som eit satsingsområde i åra som kjem.
 

LES MEIR