Vi set pris på at du er kunde hos oss
og vil takke for samarbeidet i året som har gått.
Vi ynskjer deg ei fredfull høgtid
og eit godt nytt år.

 
Når vi no går inn i høgtida er det viktig å sjekke at også straummålaren din
tek ferie. Her finn du nokre gode råd og tips frå oss.


God jul frå Margrete og Frank

 
 

 
Julegåve til bedriftskundane våre
Også i år vel vi å gi ei gåve til bedrifter som er kundar hos oss.
Men i staden for ei fysisk gåve gir vi pengar til eit humanitært formål.
I år går pengane til Røde Kors sitt arbeid for born på flukt frå svolt, krig og konflikt.
 
Vil du vite meir om Røde Kors sitt arbeid? Sjå www.rodekors.no