RSS - Tussa
(25.11.2020)
 

VM i fornybar energi

Fornybarnæringa i Noreg meiner klimaomstillinga går for sakte, og lanserer difor VM i fornybar energi. I front av meisterskapen står verda sin beste fotballspelar, Ada Hegerberg, som ønskjer å bidra i kampen for ei meir berekraftig framtid.

Energi_Norge_Bilde1.jpg

– Vi har som mål at Noreg skal bli det første samfunnet i verda som berre går på fornybar energi. Enno er vi berre halvvegs, og difor treng vi hjelp frå befolkninga. Vi vil byggje eit landslag med alle heltane som jobbar for ei fornybar framtid, seier Knut Kroepelien, administrerande direktør i Energi Norge. 

Han oppmodar både folk flest, næringsliv og politikarar til å bidra i meisterskapen, og til å heie fram nye løysingar for elektrifisering av samfunnet, samt anna bruk av fornybar energi.

Internasjonal konkurranse

– Noreg løyser ikkje klimaproblemet aleine. Vi treng internasjonalt samarbeid og konkurranse. Difor utfordrar vi resten av verda til å bli med i meisterskapen og vise fram sine beste spelarar og løysingar, seier Kroepelien.

I følgje ei fersk utgåve av Energi Norge-rapporten Fornybarometeret, kjem 51 prosent av energibruken i Noreg frå fornybare kjelder. No vert det jobba med å samle inn tilsvarande tal for andre land, slik at meisterskapen får ein slags «FIFA-ranking» for fornybar energi.

– Vi vil utfordre heile befolkninga til å vere med på landslaget. Det kan dei gjere ved å teste seg sjølv på nettsida vår, der dei også finn tips for ein meir klimavenleg kvardag. Der vil vi også samle historier om korleis folk og bedrifter bidreg i meisterskapen, seier Kroepelien.

Sterkt engasjert frontfigur

Fotballproff Ada Hegerberg, som vart kåra til verda sin beste fotballspelar i 2018, er frontfigur i kampanjen. Ho kjem frå Sunndalsøra i Møre og Romsdal, der fornybar energi – og særleg vasskrafta – har vore viktig for industri og arbeidsplassar i over eit halvt hundre år.

– Eg har alltid vore fasinert av korleis vi brukar fjella og fossane våre til skape fornybar energi, og korleis dette har bidrege til utvikling over heile landet. Moglegheitene og potensialet som ligg i fornybar energi er ubegrensa. Dersom vi kan utnytte dette for at verda skal bli ein betre stad å bu, vil eg bidra til det, seier Hegerberg.
 
Hegerberg meiner vi har mykje å lære av både idrettsprofilar og lag sine evner til å nå måla dei har sett seg – sjølv om det kan virke veldig langt fram når dei vert sett. 
– Vi kan lære mykje av idretten når det gjeld lagand, å vere urokkeleg og det å klare å nå dei største draumane og måla våre, uansett kor vanskeleg vegen dit kan virke. Ei berekraftig framtid er vår generasjon sitt viktigaste mål. Eg ønskjer å vere ein del av dette laget og oppmodar alle til å bli med i kampen. Energi Norge sitt initiativ inspirerer oss til å konkurrere og kjempe på alle nivå, og det er det eg likar med denne kampanjen, sier Hegerberg.
 

 


 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200