RSS - Tussa
(08.01.2021)
 

Vi har fått med Sognekraft på laget!

Kraftkonserna Tussa, SFE og Tafjord starta hausten 2020 eit samarbeid om framtidig straumsal i eit nytt felleseigd selskap. No tiltrer Sognekraft partnarskapen, og blir ny deleigar i lag med dei tre andre. Med over 100 000 straumkundar og ambisjonar om vekst, tek vi opp konkurransen med dei store aktørane i marknaden.

Gruppebilete.jpg
Biletet er frå ei samling Tussa, Tafjord og SFE hadde i 2020.
 
Ei felles satsing innan straumsal legg til rette for god kundeservice og konkurransedyktige prisar. Samstundes ser vi fordelane med å få eit sterkare fag- og kompetansemiljø slik at vi kan utvikle framtidsretta produkt og tenester. Målet er å auke meirverdien for kundane våre. Du som allereie er straumkunde hos Tussa vil ikkje merke noko stor skilnad i starten. Du vil framleis få straumfakturaen frå Tussa. 
 
I ei pressemelding seier adm. direktør Terje Bakke Nævdal i Sognekraft følgjande: – Vi er no fire aktørar med sterke, lokale merkevarer som skal samarbeide tett. Dette blir eit knallsterkt lag som vil gi oss auka kraft til å utvikle Sognekraft vidare, og såleis sikre eksisterande arbeidsplassar og vonleg skape nye.
 
Han understrekar at samarbeidet berre omhandlar den delen av verksemda som har med straumsal å gjere.
 
– Vi endrar strategien vår frå å stå åleine om straumsal til å gå inn i eit større fellesskap til det beste for kundane våre, fordi vi såleis vil styrka konkurransekrafta vår. Straumbransjen står framfor store endringar som følgje av digitalisering, og her vil vi vere i front. Dette gjer vi best saman med SFE, Tussa og Tafjord. Gjennom dette selskapet får vi eit langt sterkare fag- og kompetansemiljø for utvikling av framtidsretta produkt og tenester, seier Terje Bakke Nævdal.
 
I same pressemelding utrykkjer styreleiar i det nye straumselskapet, Erik Espeset, stor glede over at Sognekraft også har blitt ein del av satsinga:
 
- Vi er glade for at Sognekraft ville vere med i det nye selskapet. At Sognekraft no vert med i partnarskapen stadfestar at vi andre har gjort rette val på vegen, og at partnarskapen er ei konkurransedyktig plattform for vidare strategisk utvikling.


 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200