RSS - Tussa
(11.09.2015)
 

Vellukka energikonferanse

Over 30 bedrifter frå Sunnmøre deltok på Tussa energikonferanse torsdag. Eit vellukka arrangement med tid til både fagleg og sosialt påfyll.

fellesbilde_web.jpg
Føredragshaldarar og bidragsytarar frå Tussa samla etter årets energikonferanse.
 
Det er tredje året på rad Tussa arrangerer energikonferanse, og det er gledeleg å sjå at stadig fleire bedrifter melder seg på. Koplinga mellom faglege innlegg og god tid til meir uformell prat gjer dette til ein viktig møteplass.
 
På programmet i år sto kraftbørsen i Tussa med Tor Havåg i spissen for ei oppdatering kraftprisane og status for dei viktigaste drivarane i kraftmarknaden. Prisane har i år vore historisk låge, og Tor fortalde om korleis det ser ut fram i tid.
 
Nettselskapet Mørenett var neste ut på programmet, der Per Bjørkedal snakka om ei av dei viktigaste endringane som nettselskapa i Noreg står overfor dei komande åra. Det skal innførast automatisk målaravlesing for alle innan to år, og Per ga ei oppdatering om arbeidet i vår region.
 
Vik Ørsta var invitert til konferansen for å presentere seg og enøk-prosjektet dei har gåande. Gjennom 70 år er fornying eit av stikkorda som har gjort dei til ei leiande bedrift innan sitt forretningsområde, og Åge Brudevoll og Henning Melle fortalde meir om dette.
 
Til slutt heldt Volda handball ved Arild Bakke og Håvard Strand eit inspirerande føredrag om satsinga i klubben. Volda sine handballdamer har sikra seg spel i 1. divisjon denne sesongen. Entusiasme er nøkkelordet for klubben, som har evna å takle både breidde- og toppsatsing. Tussa har sponsa Volda handball i ei årrekkje og er stolte over å sjå det klubben oppnår.
 
Kraftseljar Frank Vatne og salssjef Margrete Heltne Hovde er godt fornøgde med årets konferanse.

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200