RSS - Tussa
(05.10.2020)
 

Tussa tek i bruk kunstig intelligens i kraftproduksjonen

Tussa har vore med å utvikle ein modell som brukar maskinlæringsteknologi for å forutsjå produksjonen i uregulerte vasskraftverk. Standal kraftverk har vore pilotkraftverk for modellen, som fungerer så godt at han no er teke i bruk på Tussa sine elvekraftverk.

Det er Montel som har utvikla og leverer modellen for elvekraft-produksjonsprognosar, også kalla ROR-prognosar (Run-of-the-River). Krafthandelsavdelinga i Tussa, her ved Bård Bjørneset, har vore med å utvikle modellen.
 

Lærer vêr-og produksjonmønster

Silje Landmark, sales manager i Montel, forklarar korleis modellen fungerer.
 
- Maskinlæring er ei grein innanfor kunstig intelligens, som kort og godt handlar om mønstergjenkjenning. Modellen lærer vêr- og produksjonsmønster i uregulerte kraftverk, og brukar dette til å predikere kraftproduksjonen for morgondagen og opp til ei veke fram i tid, seier ho.
 

Forbetring på 35 prosent

Tor Havåg, avdelingsleiar i krafthandelsavdelinga i Tussa ser at modellen leverer gode resultat. Samanliknar vi avviket mellom prognose og faktisk produksjon, ser vi at modellen leverer i snitt 35 prosent betre enn Tussa sine manuelle prognosar. Det betyr reduserte ubalansekostnader, betre produksjonsplanlegging og frigjering frå manuelle oppgåver for kraftprodusenten.
 
- Og ei av styrkane ved modellen er at han kontinuerleg lærer av meir data. Difor er han også spesielt godt eigna for uføreseieleg elvekraft, seier Tor Havåg.
 

Ønskjer fleire brukarar i Noreg og Europa

Det er i dag tre selskap i tillegg til Tussa som testar Montel sine modellar.
 
- Vi har no utvikla ein robust modell som har god skaleringsevne, og vil framover jobbe for å få fleire selskap til å teste og nytte modellane våre, både i Noreg og i resten av Europa, seier Silje Landmark i Montel.
 

Standal kraftverk har vore pilotkraftverk for Montel sin modell for elvekraft-produksjonsprognosar

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200